Hønsehirse på Jæren

30.09.2016 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vi har ikke observert hønsehirse på Jæren tidligere. I september har vi imidlertid funnet planter i Sola kommune. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du har mistanke om flere funn. Erfaringene fra områdene rundt Oslofjorden tilsier at man ikke kan overse ei eneste plante.

Den ettårige grasarten hønsehirse er ansett som den tredje verste ugrasarten i verden, etter Cyperus rotundes og Cynodon dactylon. Ingen av dem finnes i Norge. 

Hønsehirse er et velkjent problemugras i områdene rundt Oslofjorden, og er særlig et problem i korn, potet og grønnsaker. Erfaringene herfra tilsier at man ikke kan overse ei eneste plante.

Luking er det absolutt viktigste tiltaket. Også med kjemisk bekjemping må åkeren følges opp med luking for å hindre videre frøspredning. Hønsehirsa spirer gjennom hele sesongen, og nye planter kan komme til etter at kjemiske tiltak er satt inn.

Hønsehirsa er ei storvokst plante som sprer seg utelukkende med frø. Rengjøring av høstemaskiner og jordarbeidingsredskaper etter kjøring på infisert areal er derfor svært viktig for å hindre videre spredning.

Har vi først fått dette ugraset i åkeren, har vi store utfordringer med å bekjempe det.

 

Kilder og mer info:

Hønsehirse er verre enn floghavre!

Brosjyre NLR VikenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.