Grøftedagar i Rogaland

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017) | Nyhet

Det skal arrangerast fire grøftedagar i veke 44 med fokus på grøfting og grøftespyling. Programmet vert det samme alle dagane, men den geografiske plasseringa vert ulik.

Behov for tiltak

Det vert fire grøftedagar. Ein på Jæren (30. okt), ein på Helleland (31. okt), ein på Aksdal (1. nov) og ein på Tau.

Alle grøftedagane vert på dagtid med oppstart kl. 10.00.

Det vert servert mat.

Deltakeravgift: 500,- (halv pris for person nr. 2 frå same bruk)

Påmelding her.

 

Program for grøftedag (Programmet vil få lokale tilpassingar):

 

  • Intro, gjennomgang av tilskuddsordningar og søknadsprosedyre v/Ole Arnfinn Røysland NLR Rogaland
  • God jordkultur og jordliv. Jordløysing. v/Kari Bysveen NLR Innlandet
  • Korleis skal ein tenkje når ein skal i gang å grøfte (Grøfteplanlegging) v/ Lars Kjetil Flesland NLR Rogaland 
  • Erfaringar ved praktisk grøfting  v/lokal entreprenør Entreprenør
  • Erfaring og nytteverdi av grøftespyling v/lokal entreprenør Entreprenør
  • Videovising frå innsida av drensrøyr før og etter grøftespyling v/ EK Rørinspeksjon
  • Litt om ulike røyr og kummeløysingar v/ FKRA og lokale forhandlarar Leverandørar

Demonstrasjon av grøftespyling

 Konkret program for Helleland, Jæren, Aksdal, Ryfylke (Vert på Vaulali, programmet er under utarbeiding)

Ved spørsmål, ta kontakt med Ole Arnfinn Røysland på tlf 970 00 922 eller på e-post: ole.arnfinn.røysland@nlr.no

Påmelding her.