Jordlappen på Særheim og Tveit

07.09.2018 (Oppdatert: 13.09.2018)

På kurs i Jordlappen på Særheim og Tveit fekk vi kunnskap om fysiske og biologiske forhold som seier noko om kva tilstand jorda har. På kurset deltok både rådgjeverar, gardbrukerar og skuleelevar.

Godt oppmøte og diskusjon omring jordas egenskaper trass regnværet på Tveit Vgs. Foto: Ståle Hustoft

Pommeresche frå NORSØK gjekk gjennom dei 10 indikatorane som er med i Jordlappen: jordart, moldinnhald, jordstruktur, omdanning av planterestar, jordpakking, vanninfiltrasjon, planteartar, rotvekst, biologisk nitrogenbinding og meitemark. Indikatorane seier noko om lufttilgang, vanntransport, biologisk aktivitet, plantevekst og rotutvikling. Gjennom spadeprøvar, bruk av lupe, luktesans og syn vart det engasjement for visuell bedømming av jordbiologi og jordstruktur.

Med kunnskap og dokumentasjonen om jorda på den einskilde gard er det enklare å ta agronomiske val i drifta og nytta avlingspotensialet i jorda.

 

Noko av kursmateriellet til Jordlappen på Særheim og Tveit:Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.