Helhetlig beiteplanlegging og drifts- og gårdsstyring. Kurs i holistic management

14.11.2019 (Oppdatert: 09.06.2020) Ane Harestad

Gjennom tre samlinger á 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og helthetlig driftsplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar, mars og juli 2020.

Angus på beite. Foto Ane Harestad.

Gjennom tre samlinger á 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og helthetlig driftsplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar, mars og juli 2020.

Kursholderen, Anders Lerberg Kopstad, er utdannet innen agroøkologi. Han har sau, høns og grønnsaker og praktiserer Holistic Management på sin egen gård. Han er godkjent veileder i Holistic management fra Savory Institute. Les mer om Anders og regenerativt landbruk.

16.-18.januar

Holistic management - grunnlaget og rammeverket for helhetlig drift og ressursforvaltning i agroøkosystemet.

Lær å ta helhetlige beslutninger og utvikle din egen helhetlige kontekst for bedre styring av egen virksomhet. Sette teorien om i praktisk økonomisk driftsplanlegging.

5.-7.mars

Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging, vurdere gårdens infrastruktur og skifteplan. Lage deretter en beiteplan for gården.

2.-4. juli

Torsdag 2. juli kl 11-17 Camilla S. Rasmussen og Arin Erga, Orrevegen 653, Kleppe

Fredag 3. juli kl 9-17 Randi og Bjørn Erik Nese, Nesevegen 167, Kleppe

Lørdag 4. juli kl 9-16 Kolbjørn Anda, Austmarka 1, Leikvoll, Randaberg

 

Kursene bygger på hverandre, og du bør delta på alle. Kurssted: Særheim, Klepp.  
Deltakeravgift for hvert av de tre kursene: kr 1 300.- per kurs inkl. lunsj og kaffemat.

Program

Detaljert program holistisk management 16.18. januar 2020. 

Detaljert program holistisk management 5.-7. mars 2020.

Detaljert program holistisk management 2.-4. juli 2020. 

 

Mer informasjon til Ane Harestad på e-post ane.harestad@nlr.no eller tlf. 94164528. 

Arrangør: NLR Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.