Helhetlig beiteplanlegging og drifts- og gårdsstyring. Kurs i holistic management

14.11.2019 (Oppdatert: 25.11.2019) Ane Harestad

Gjennom to samlinger á 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og helthetlig driftsplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar og mars 2020.

Angus på beite. Foto Ane Harestad.

16.-18. januar og påfølgende kurs 5.-7. mars 2020

Gjennom to samlinger á 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og helthetlig driftsplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar og mars 2020!

Kursholderen, Anders Lerberg Kopstad, er utdannet innen agroøkologi. Han har sau, høns og grønnsaker og praktiserer Holistic Management på sin egen gård. Han er godkjent veileder i Holistic management fra Savory Institute. Les mer om Anders og regenerativt landbruk.

16.-18.januar

Holistic management - grunnlaget og rammeverket for helhetlig drift og ressursforvaltning i agroøkosystemet.

Lær å ta helhetlige beslutninger og utvikle din egen helhetlige kontekst for bedre styring av egen virksomhet. Sette teorien om i praktisk økonomisk driftsplanlegging.

5.-7.mars

Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging, vurdere gårdens infrastruktur og skifteplan. Lage deretter en beiteplan for gården.

 

Detaljert program holistisk management 16.-18. januar 2020.

 

Kursene bygger på hverandre, og du bør delta på begge. Kan du ikke delta på begge, er det eventuelt mulig å delta på kurs et annet sted i landet. Begge kursene holdes på Øksnevad vgs på Klepp 16.-18. januar og 5.-7. mars 2020.
Deltakeravgift: kr 1 300.- per kurs inkl. lunsj og kaffemat.
Holdt av dato, detaljert program kommer.

Mer informasjon og påmelding innen 2. januar til Ane Harestad på e-post ane.harestad@nlr.no eller tlf. 94164528. 

Arrangør: NLR Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.