Husdyrbranner på Haugalandet

11.02.2019 (Oppdatert: 11.02.2019) Magnus Haugland

De siste månedene har det vært en del branner med tap av husdyr på Haugalandet. Med bakgrunn i dette ble det på Haugalandet er det gjennomført 5 dialogmøter mellom bønder, brannvesen, mattilsyn, lokalt eltilsyn og NLR Rogaland. På møtene kunne mange deltakere fortelle om alt fra egenopplevde mindre branner og branntilløp til større branner med tap av dyreliv.

Brann i husdyrrom har ofte dramatiske konsekvenser. Foto: Magnus Haugland

De siste brannene i området, og noen i resten av landet ble gjennomgått. Man såg på brannårsaker og utvikling i brannene, redning av dyr og praktiske ting rundt brannsituasjonen. Hensikten med møteserien var å få til en dialog, med gode innspill til videre arbeid med brannsikkerhet.

Hovedfunn

Varmepærer utgjør en risiko, og utløser branner. Bruk av rett styrke på pærene, samt skru fast varmepærene (der man har opplegg for det) var av punktene som ble nevnt.

Brannvarslingsanlegg fungerer ikke tilfredsstillende en del steder, mens andre plasser er problemene redusert de siste årene. Varslingsanleggene er innimellom feilmontert, eller det er andre feil som gjør at disse ikke fungerer som de skal. Det virker til å variere geografisk hvor store problemer man har med anleggene. Dette er med og bekrefter mistanken om at det er varierende kvalitet på servicepersonell som er årsaken. Om du har et anlegg som du mistenker er feilmontert, eller med stadige feil, anbefales det å bytte firma som har servicen. Dette har i mange tilfeller vist seg å løse problemer. Det samme gjelder om du har en serviceavtale der utførende aldri møter opp, og eier av anlegget stadig må purre på service.

El-anlegg er hovedårsaken til brann. Det ble uttrykt misnøye med en del arbeid som var utført. Det er også slik at flere sliter med å få sitt firma til å møte opp og ta den 3-årige el-kontrollen. Det anbefales også her å bytte firma i slike tilfeller. Det er mye større sjans for å klare å ha ting på stell om man har firmaer som selv tar kontakt for å få utført de servicer og kontroller som skal gjøres. Termofotografering ble fremhevet som positivt, og flere av de fremmøtte hadde erfaringer med at det ble gjort funn, og at brann var avverget på grunn av dette.

Egenkontroll på el-anlegget ble også diskutert. Dette skal etter internkontrollforskriften gjøres hvert år. KSL sitt hjelpeskjema ble fremhevet som et godt verktøy for å hjelpe bonden å kontrollere sitt eget anlegg. Er du HMS-medlem kan du godt spørre HMS-rådgiveren din om hjelp.

Inntrykket fra både møtene og erfaringene fra gardsbesøk og kontroller er at bøndene er opptatt av brannsikkerhet. De som gikk kontroller i flere ulike næringer kunne også melde at det på gårder ofte var bedre vedlikehold og oppfølging av elanlegg og brannvarslingsanlegg, sammenlignet med når man gikk tilsyn i andre næringer. Det aggressive miljøet i husdyrrom, og konsekvensene ved en brann var oftest verre på gårdsbruk enn i de fleste andre næringer.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.