Hvorfor får vi et knallår på gras?

19.08.2019 (Oppdatert: 19.08.2019) Magnus Haugland

Vi må klype oss litt i armen når vi veier opp forsøksfeltene i år. Avlingene har vært så høye enkelte steder, at vi har måttet dobbeltsjekke vekter og gått noen ekstra runder med tallene. Ikke bare på første slåtten, men andre slåtten ble også god. Tredje slåtte er ikke i hus, men vi kan allerede nå konstatere at sumavlingen hittil overgår forventningene. Vi ser også at hos de fleste medlemmene er det også slik. Hvorfor blir det så bra i år? Svaret er nok summen av flere ting som har slått heldig ut.

Mye gras i strengene i år, men kvaliteten varierer nok en del.

Fjorårets tørke gav et etterlengtet løft for jordstrukturen. Det såg vi allerede i høst, hvor høstregnet ikke laget like mye overflatevann som det ofte gjør etter vanskelige sesonger. Enkle spadeprøver bekreftet også dette.  Det er grunn til å anta at plantene utviklet godt rotnett, som ikke har druknet i ettertid grunnet høy grunnvannstand.

I høst såg vi tendens til et overskudd av nitrogen i både eng og en del beiter, noe som kan gi overvintringsproblemer for graset. Mild vinter bidrog til at det ikke skjedde denne vinteren. Raigaset stod grønt i store deler av fylket gjennom vinteren, og vi fikk ingen perioder som stresset graset mye. I februar startet veksten mange steder, og graset kom i gang med busking, uten at det kom noen påfølgende kuldeperioder som laget trøbbel. Tilgangen på nitrogen i denne perioden stimulerte til tidligere vekststart, og mer busking. På steder hvor man mangler kalium, vil de lave avlingene i 2018 gjøre at man har et overskudd av kalium i jorda som både kan ha bedret overvintringen og bidratt året etter.

Vi fikk etter hvert god opptørking av jorda i vår, og påfølgende lav grunnvannstand, noe som ga grunnlag for gode forhold i jorda, selv om det etter hvert kom en god del nedbør. Det gjorde at jorda ikke var vannmetta, og den tålte kjøring med tungt utstyr relativt godt.

Kjølig mai gir gode avlinger. Temperaturer mellom 16 og 18 grader er gode for grasveksten. Juni fortsatte med moderate temperaturer og fuktighet, slik at vi unngikk gras som tvangsskyter og avslutter veksten tidlig. Mange fikk problemer med været, og måtte slå seinere enn planlagt. Det gir stor volumøkning i enga.

Temperaturene etter at det fleste hadde tatt 1.slått har derimot vært uvanlig høy, med også høye nattetemperaturer. Det har drevet enga raskt frem mot 2.slått. Mange av de som avskrev 3.slått grunnet svært utsatt 1.slått likevel må nokså raskt ut med slåmaskinen igjen. Det er tidspunktet for 2.slått som avgjør om det blir en 3.slått.

Utfordringen i år ser ut til å bli kvaliteten. Sitter man med et stort forlager, er det ønskelig å ha god kvalitet, slik at man kan redusere kraftfortildelingen, og øke grovforopptaket til dyra. Mye gras er slått for seint til å få kvalitet i år, slik at mange dessverre må benytte mye kraftfor for å få høy ytelse hos dyra.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.