Kvalitetsutvikling i gras 2019

15.05.2019 (Oppdatert: 19.06.2019) Lars Kjetil Flesland

15. mai starta vi opp uttak av grasprøvar for NIR-analyse, slik at vi kan følgje med på kvalitetsutviklinga fram til første slått.

Fin overvintring på gjenlegget, men litt mykje vassarve.

Frå tidlegare år har vi sett at gras hausta ved 500 døgngrader har hatt ein fôreiningskonsentrasjon på om lag 0,95 per kg tørrstoff. Fleirårig raigras har jamt over lege litt høgare enn timotei i kvalitet til same tid. Det har vore variasjonar mellom år.

Vi tar prøvar kvar veke fram til første slått på 6 stader; 5 prøvestader i timoteidominert eng og 1 i raigraseng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet. Prøvene blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. En enkel og hurtig analysemetode som anvendes til det meste av fôrprøver. I tillegg gjøres det plantetelling og høydemålinger ute i engen.

 

Kommentar 29. mai: Kan vi bruka "Grovformodellen" til NIBIO til å planleggje slått ut frå ynskje om å hausta grovforet med gitt foreiningskonsentrasjon? I tabellen under har vi brukt grovformodellen til på sjå kva dato graset på prøvestadene når FEm = 0,90. Vi har notert dato for når dette skjer, og teoretisk avling. Som de ser slår dette ut litt ulikt for prøvestadene. 

Kommentar 03. juni: På denne tida når graset startar å skyte, aukar avlinga mykje på kort tid framover. Det gjer òg grovfôrmodellen sine estimat på kg TS/daa. At verdiane ligg i øvre sjikt kjem av at modellen tar utgangspunkt i potensialet til ei svært god eng og gjerne overestimerer  i forhold til kva ein får ut i praksis. 

 

Under er 6 tabellar med analyseresultat frå prøvestadene Vindafjord, Etne, Hå, Klepp, Bjerkreim, Vikeså.

 

Vindafjord, timoteidominert

 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 338  13.mai  1,09 236 480 314  1,56
417 20. mai  1,03 229 554 430  2,47
500 27. mai  0,98 178 549 567  2,75
579 03. juni  0,95 152 541 758 3,00
677 11.juni  0,88 135 572   3,21

 Prognose ved slått 1. juni: 581 kg TS. 0,95 FEm.
- dersom slått ved 0,90 FEM: 6. juni. 755 kg TS/daa.

 

Etne, timoteidominert

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 331  12. mai  1,09  214  438  308  1,55
417 20. mai  1,04 229 562 430 2,42
500 27. mai  0,97 171 548 546 2,74
579 03. juni  0,93 145 544 679 3,04
677 10.juni  0,83 145 549   3.21

Prognose ved slått 1. juni: 560 kg TS/daa. 0,97 FEm.
- dersom slått ved 0,90 FEM: 8. juni. 797 kg TS/daa 

Åna, Raigrasdominert.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336 15. mai  1,05 190 439  362  1,82
398 20. mai  1,03  172  473  454  2,16
451 Feltet slått 27/5  0,98  168  497    

 Prognose ved slått 1. juni: 658 kg TS pr daa. 0,97 FEm

 

Særheim. Timoteidominert

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15. mai  1,11 275 410  277 1,64
398 20. mai  1,07  227  462  306 1,98
 451 27. mai  1,02  222  522  423  2,78
543 03. juni 0,98 195 507 552 2,95
648 11. juni 0,95 138 498   3,06
746 16. juni 0,82 169 637    

 Prognose ved slått 1. juni: 438 kg TS pr daa. 1,01 FEm
 - dersom slått ved 0,90 FEM: 16. juni. 882 kg TS/daa

 

Dalane, Bjerkreim - lågt

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot /kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15.mai  1,09  228  432  255  1,64
398 20. mai  1,06  243  505  343  2,12
451 27. mai  1,03  234  565  499 2,55
543 03. juni 0,95 173 548 672 2,80
648 11. juni 0,94 145 549   3,09

 Prognose ved slått 1. juni: 512 kg TS pr daa. 0,99 FEm.
- dersom slått ved 0,90 FEM: 10. juni. 798 kg TS/daa

 

Bjerkreim - høgt

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15. mai  1,10  262  429  200  1,50
398  20. mai  1,06 233 505 258  1,66
451 27. mai  1,00 179  539  297 2,12
543 03. juni 0,98 171 484 505 2,48
648 11. juni 0,95 168 481   2,98
746 17. juni 0,92 159 585   3,16

 Prognose ved slått 1. juni: 307 kg TS pr daa. 1,02 FEm
- dersom slått ved 0,90 FEM: 28. juni. 1105 kg TS/daa.

 

Prøveuttaket er støtta med midlar frå Rogaland Fylkeskommune.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.