Kvalitetsutvikling i gras 2019

15.05.2019 (Oppdatert: 21.05.2019) Lars Kjetil Flesland

15. mai startar vi opp uttak av grasprøvar for NIR-analyse, slik at vi kan følgje med på kvalitetsutviklinga fram til første slått.

Fin overvintring på gjenlegget, men litt mykje vassarve.

Frå tidlegare år har vi sett at gras hausta ved 500 døgngrader har hatt ein fôreiningskonsentrasjon på om lag 0,95 per kg tørrstoff. Fleirårig raigras har jamt over lege litt høgare enn timotei i kvalitet til same tid. Det har vore variasjonar mellom år.

Vi tar prøvar kvar veke fram til første slått på 6 stader; 5 prøvestader i timoteidominert eng og 1 i raigraseng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet. Prøvene blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. En enkel og hurtig analysemetode som anvendes til det meste av fôrprøver. I tillegg gjøres det plantetelling og høydemålinger ute i engen.

Under er 6 tabellar med analyseresultat frå prøvestadene Vindafjord, Etne, Hå, Klepp, Bjerkreim, Vikeså.

 

Vindafjord, timoteidominert

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 338  13.mai  1,09 23,6 480 314  1,56
417 20. mai          2,47

 

 

Etne, timoteidominert

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 331  12. mai  1,09  21,4  438  308  1,55
417 20. mai         2,42


 

Åna, Raigrasdominert.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336 15. mai  1,05 19,0 439  362  1,82
398 20. mai  1,03  17,2  473  454  2,16

 

 

Særheim. Timoteidominert

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15. mai  1,11 27,5 410  277 1,64
398 20. mai  1,07  22,7  462  306 1,98

 

 

Dalane, Bjerkreim - lågt

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot /kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15.mai  1,09  22,8  432  255  1,64
398 20. mai  1,06  24,3  505  343  2,12

 

 

Bjerkreim - høgt

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Estimert kg ts/daa

Utvikling(MSC)

 336  15. mai  1,10  26,2  429  200  1,50
398  20. mai  1,06 23,3 505 258  1,66

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.