Nedskalering av melkeproduksjonen - oppsummering

21.10.2019 (Oppdatert: 21.10.2019) Liv Oddny Slettebø

Staten og Norges Bondelag ble 16. oktober enige om stegene framover for å nedskalere melkeproduksjonen. I Rogaland blir den midlertidige oppkjøpsordninga slik:

Foto: NLR Rogaland

Det vil for kvoteåret 2021 kun bli anledning til å selge kvote fra 1.1.-31.3.2020. Da vil staten kjøpe 80 % av kvoten til kr 15,50 i Rogaland, opp til 7,14 mill. liter,  (20% kan selges privat). Det kan bli sak i jordbruksavtalen hvordan dette har slått ut.

Resterende behov for nedskalering tas gjennom forholdstallet på disponibel kvote, og det blir bestemt i nov/des 2020.

For kvoteåret 2022 skal partene først bestemme hvor stor del staten skal kjøpe, og til hvilken pris, så innføres ordinær omsetningsordning igjen for melkekvoter.

NLR Rogaland formidlet rekordhøyt salg i 2019, totalt 6,16 mill. liter, nesten dobbelt så mye som året før, 3,7 mill. liter. Vårt inntrykk er at selgerne så endringene komme, fryktet dårligere priser, men utnyttet dagens gode priser og valgte å selge i år. Det vil derfor gjenstå å se hvordan salget blir i 2020. En høy faktor for å selge er at i år har prisene i markedet for den private delen, 50 %, vært 17-18,60, (kr 2,50 for statens del,)  mens staten nå tilbyr 15,50 for 80 % i Rogaland. Det kan se ut til at det blir et skjæringspunkt på den private delen på kr 12,50, der pris høyere enn dette oppnådd ved privat salg i 2020, vil gi høyere samla salgsinntekt enn noen gang før. Med lite kvote til salgs privat, vil prisene kunne holde seg, og kanskje øke enda mer. Hvor stor del staten i framtida skal kjøpe ved salg, fra kvoteåret 2022, og til hvilken pris, er usikkert.

 

Se nedenfor om regelverket og protokollen fra forhandlingene.

Protokoll fra møte mellom staten og Norges Bondelag

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.