Årsmøte for årsmøteutsendingar 2. april kl. 11.00

14.02.2020 (Oppdatert: 19.02.2020)

Kronen Gård. Lutsiveien 70. 4309 Sandnes.

Styret i NLR Rogaland 2019, samla i Haugesund 30. januar 2020. Foto: Ane Harestad

Sakliste
Opning av årsmøtet.

 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Val av referent.
 • Val av to til å skriva under møteprotokollen.
 • Godkjenning av årsmelding for 2019
 • Godkjenning av rekneskapen for 2019
 • Framlegg frå styret om budsjett, arbeidsplan, kontingent, prisar på tenester for inneverande år
 • Vedtektsendringar – ingen forslag
 • Innkomne saker
 • Val av styremedlemmer
  1. Val av styreleiar for 1 år
  2. Val av to styremedlemmer for 2 år
  3. Val av tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge for 1 år
  4. Val av revisor
  5. Val av eitt medlem til valnemnda for 3 år
  6. Val av leiar av valnemnda blant medlemmene av valnemnda for 1 år
  7. Val av personleg varamedlem for nyvald medlem av valnemnda
  8. Val av møteleiar med vara til neste års årsmøte

Val av leiar og styremedlemmer skal vera skriftlege

 • Godtgjering til tillitsvalde.

 


Møteslutt seinast kl. 15.00

Styret ønskjer utsendingane vel møtt til årsmøtet!  Det vert servert varmrett og dessert.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.