Kvalitetsutvikling i gras 2020

05.05.2020 (Oppdatert: 03.06.2020) Lars Kjetil Flesland

4. mai starta vi opp uttak av grasprøvar for NIR-analyse, slik at vi kan følgje med på kvalitetsutviklinga fram til første slått. I år har vi utvida med ein ny prøvestad, - Varhaug. Dessutan vil vi utvida med prøvar i eng med fleirårig raigras.

4. mai starta vi med uttak av grasprøvar for kvalitetsutvikling fram mot slått. Her frå eine feltet på Varhaug, fotografert av Ingrid Møgedal 4. mai.

Frå tidlegare år har vi sett at gras hausta ved 500 døgngrader har hatt ein fôreiningskonsentrasjon på om lag 0,95 per kg tørrstoff. Fleirårig raigras har jamt over lege litt høgare enn timotei i kvalitet til same tid. Det har vore variasjonar mellom år.

Vi tar prøvar kvar veke fram til første slått på 6 stader i timotei- og  raigrasdominert eng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet. Prøvane blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. Ein enkel og rask analysemetode som vert brukt til det meste av fôrprøvar. I tillegg vert det gjennomført plantetelling og høgdemålingar ute i enga. 

11. mai.

Kaldt vær og mykje sol har ført til uvanleg høgt innhald av sukker i grasprøvane. Dette er også årsaka til fiolett farge på graset i mange enger. 


Bjerkreim, Timotei - 60 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263

 11. mai  1,07 193 421  254  1,61

302

18. mai 1,07 165 424 263 1,98

369

25. mai 0,98 155 547 189 2,21

Prognose 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,95 FEM. 547 NDF


Bjerkreim, Raigras - 60 m.o.h.
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai 1,09 235 383 264 2,00
302 18. mai 1,09 208 392 270 2,23
369 25. mai 1,05 195 454 229 2,38

Prognose 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,99 FEM. 499 NDF


Bjerkreim, Timotei - 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai 1,11 278 397 212 1,53
302 18. mai 1,09 279 414 185 1,63
369 25. mai 1,05 280 571 69 1,99

Prognose 1. juni: 523 kg TS/daa. 1,05 FEM. 523 NDF


Bjerkreim, Raigras - 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai. 1,10 201 326 332 1,84
302 18. mai 1,09 235 367 274 1,95
369 25. mai 1,05 254 455 179 2,41

Prognose 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,99 FEM. 504 NDF


Varhaug, Timotei
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

231

4. mai

1,08

263

426

194

1,52

263

11. mai

1,07

224

453

204

1,50

302

18. mai

1,03

201

492

178

2,03

369

25. mai

0,97

180

558

124

2,36

465

2. juni

0,88

187

606

138

2,63

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,93 FEM. 602 NDF.

Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,84 FEM. 655 NDF.


Varhaug, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

231

4. mai

1,06

221

398

252

1,29

263

11. mai

1,05

183

421

271

1,76

302

18. mai

1,04

175

453

247

1,84

369

25. mai

0,98

143

477

240

1,93

465

2. juni

0,93

171

507

256

2,47

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,95 FEM. 510 NDF

Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,89 FEM. 561 NDF.


Særheim, Timotei
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,06 158 379  290  1,55
302 18. mai 1,03 185 407 240 2,14
369 25. mai 0,94 153 562 134 2,39
465 2. juni 0,91 18,4 600 129 2,72

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,89 FEM. 605 NDF

Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,83 FEM. 608 NDF


Særheim, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,05  149  365  340  1,65
302 18. mai 1,05 151 383 329 2,00
369 25. mai 0,99 123 435 301 2,22
465 2. juni 0,97 98 447 316 2,37

 Prognose 25 mai for 1. juni: 497 kg TS/daa. 0,94 FEM. 489 NDF

Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,89 FEM. 530 NDF


Særheim, Barolex

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,02 228 447 215  
302 18. mai          
369 25. mai 0,93 202 538 130  
465 2. juni 0,92 239 525 161  

 

Etne, Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/ kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,08

 306

 45,8

 151

1,56

314

18. mai

 1,05 273 528 65

2,17

403

25. mai

1,00 21,6 593 66

2,43

 Prognose 1. juni: 567 kg TS/daa. 0,94 FEM. 631 NDF

 

Etne, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,03

 142

 409

 293

2,33

314

18. mai

 0,96 141 481 205

2,4

403

25. mai

0,94 106 497 257

2,34

 Prognose 1. juni: 565 kg TS/daa. 0,85 FEM. 569 NDF

 

Skjold, Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,08

 224

 389

 267

1,56

314

18. mai

 1,07 237 426 182

1,82

403

25. mai

1,01 180 492 165

2,20

 Prognose 1. juni: 545 kg TS/daa. 0,98 FEM. 540 NDF

 

Skjold, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,04

204

473

 197

2,21

314

18. mai

 0,99 205 510 119

2,32

403

25. mai

1,00 171 494 184

2,27

Prognose 1. juni: 565 kg TS/daa. 0,90 FEM. 575 NDF

Prøveuttaket er støtta med midlar frå Rogaland Fylkeskommune.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.