Kvalitetsutvikling i gras 2020

05.05.2020 (Oppdatert: 20.06.2020) Lars Kjetil Flesland

4. mai starta vi opp uttak av grasprøvar for NIR-analyse, slik at vi kan følgje med på kvalitetsutviklinga fram til første slått. I år har vi utvida med ein ny prøvestad, - Varhaug. Dessutan har vi utvida med prøvar i eng med fleirårig raigras.

4. mai starta vi med uttak av grasprøvar for kvalitetsutvikling fram mot slått. Her frå eine feltet på Varhaug, fotografert av Ingrid Møgedal 4. mai.

Frå tidlegare år har vi sett at gras hausta ved 500 døgngrader har hatt ein fôreiningskonsentrasjon på om lag 0,95 per kg tørrstoff. Fleirårig raigras har jamt over lege litt høgare enn timotei i kvalitet til same tid. Det har vore variasjonar mellom år.

Vi har tatt prøvar kvar veke fram til første slått på 6 stader i timotei- og  raigrasdominert eng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet. Prøvane blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. Ein enkel og rask analysemetode som vert brukt til det meste av fôrprøvar. I tillegg vert det gjennomført plantetelling og høgdemålingar ute i enga. 

 


Bjerkreim, Timotei - 60 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263

 11. mai  1,07 193 421  254  1,61

302

18. mai 1,07 165 424 263 1,98

369

25. mai 0,98 155 547 189 2,21

465

2. juni 0,93 146 554 146 2,91

533

8. juni 0,87 117 621 144 2,95

660

15.juni 0,79 101 660 116  

Prognose 25. mai for 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,95 FEM. 547 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 704 kg TS/daa. 0,87 FEM. 606 NDF
Prognose 8. juni for 16. juni: 834 kg TS/daa. 0,77 FEM. 670 NDF


Bjerkreim, Raigras - 60 m.o.h.
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai 1,09 235 383 264 2,00
302 18. mai 1,09 208 392 270 2,23
369 25. mai 1,05 195 454 229 2,38
465 2. juni 0,99 140 471 260 2,79
533 8. juni 0,92 106 518 257 2,94

Prognose 25. mai for 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,99 FEM. 499 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 704 kg TS/daa. 0,91 FEM. 561 NDF
Prognose 8. juni for 16. juni: 825 kg TS/daa. 0,81 FEM. 610 NDF


Bjerkreim, Timotei - 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai 1,11 278 397 212 1,53
302 18. mai 1,09 279 414 185 1,63
369 25. mai 1,05 280 571 69 1,99
465 2. juni 0,95 161 583 124 2,92
533 8. juni 0,89 125 634 129 3,01
660 15.juni 0,86 142 606 122  

Prognose 25. mai for 1. juni: 523 kg TS/daa. 1,05 FEM. 523 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 684 kg TS/daa. 0,91 FEM. 631 NDF
Prognose 8. juni for 16. juni: 825 kg TS/daa. 0,80 FEM. 684 FEM.


Bjerkreim, Raigras - 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263 11. mai. 1,10 201 326 332 1,84
302 18. mai 1,09 235 367 274 1,95
369 25. mai 1,05 254 455 179 2,41
465 2. juni 0,99 137 449 255 2,84
533 8. juni 0,93 158 554 164 2,96
660 15.juni 0,88 155 603 112  

Prognose 25. mai for 1. juni: 490 kg TS/daa. 0,99 FEM. 504 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 672 kg TS/daa. 0,91 FEM. 529 NDF


Varhaug, Timotei
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

231

4. mai

1,08

263

426

194

1,52

263

11. mai

1,07

224

453

204

1,50

302

18. mai

1,03

201

492

178

2,03

369

25. mai

0,97

180

558

124

2,36

465

2. juni

0,88

119

606

138

2,63

533

8. juni

0,88

130

605

117

2,77

660

15.juni

0,85

124

593

148

 

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,93 FEM. 602 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,84 FEM. 655 NDF.
Prognose 10. juni for 16. juni: 849 kg TS/daa. 0,83 FEM. 674 NDF.


Varhaug, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

231

4. mai

1,06

221

398

252

1,29

263

11. mai

1,05

183

421

271

1,76

302

18. mai

1,04

175

453

247

1,84

369

25. mai

0,98

143

477

240

1,93

465

2. juni

0,93

111

507

256

2,47

533

8. juni

0,96

115

486

260

2,28

660

15.juni

0,80

106

657

112

 

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,95 FEM. 510 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,89 FEM. 561 NDF.
Prognose 10. juni for 16. juni: 916 kg TS/daa. 0,85 FEM. 591 NDF.


Særheim, Timotei
 

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,06 158 379  290  1,55
302 18. mai 1,03 185 407 240 2,14
369 25. mai 0,94 153 562 134 2,39
465 2. juni 0,91 142 600 129 2,72
533 8. juni 0,91 142 599 112 2,73
660 15.juni 0,84 112 638 126  

Prognose 25. mai for 1. juni: 495 kg TS/daa. 0,89 FEM. 605 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,83 FEM. 608 NDF.
Prognose 10. juni for 16. juni: 832 kg TS/daa. 0,76 FEM. 672 NDF.


Særheim, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,05  149  365  340  1,65
302 18. mai 1,05 151 383 329 2,00
369 25. mai 0,99 123 435 301 2,22
465 2. juni 0,97 98 447 316 2,37
533 8. juni 0,91 98 519 249 2,60
660 15.juni 0,86 90 556 213  

Prognose 25 mai for 1. juni: 497 kg TS/daa. 0,94 FEM. 489 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 649 kg TS/daa. 0,89 FEM. 530 NDF.
prognose 10. juni for 16. juni: 903 kg TS/daa. 0,84 FEM. 585 NDF.


Særheim, Barolex

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

 263  11. mai  1,02 228 447 215  
302 18. mai          
369 25. mai 0,93 202 538 130  
465 2. juni 0,92 239 525 161  
533 8. juni 0,90 152 554 171  
660 15.juni 0,82 138 607 117  

 

Etne, Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/ kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,08

 306

 458

 151

1,56

314

18. mai

 1,05 273 528 65

2,17

403

25. mai

1,00 216 593 66

2,43

513

2. juni

0,93 128 538 192

2,68

576

8. juni

0,81 141 681 90

2,96

713

15.juni

0,80 105 645 111  

Prognose 25. mai for 1. juni: 567 kg TS/daa. 0,94 FEM. 631 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 770 kg TS/daa. 0,87 FEM. 640 NDF.
Prognose 8. juni for 16. juni: 874 kg TS/daa. 0,74 FEM. 700 NDF.

 

Etne, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,03

 142

 409

 293

2,33

314

18. mai

 0,96 141 481 205

2,4

403

25. mai

0,94 106 497 257

2,34

513

2. juni

0,91 110 543 204

2,80

576

8. juni

0,86 148 589 200

2,92

713

15.juni

0,78 85 619 160  

Prognose 25. mai for 1. juni: 565 kg TS/daa. 0,85 FEM. 569 NDF
Prognose 2. juni for 9. juni: 741 kg TS/daa. 0,80 FEM. 624 NDF.
Prognose 8. juni for 16. juni: 753 kg TS/daa. 0,68 FEM. 661 NDF.

 

Skjold, Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,08

 224

 389

 267

1,56

314

18. mai

 1,07 237 426 182

1,82

403

25. mai

1,01 180 492 165

2,20

513

2. juni

0,95 131 544 186

2,68

576

8. juni

0,90 178 612 136

2,80

Prognose 25. mai for 1. juni: 545 kg TS/daa. 0,98 FEM. 540 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 722 kg TS/daa. 0,91 FEM. 593 NDF.
Prognose 8. juni for 16. juni: 786 kg TS/daa. 0,76 FEM. 661 NDF.

 

Skjold, Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

275

11. mai

 1,04

204

473

 197

2,21

314

18. mai

 0,99 205 510 119

2,32

403

25. mai

1,00 171 494 184

2,27

513

2. juni

0,95 129 511 209

2,34

576

8. juni

0,91 127 592 127

2,80

713

15.juni

0,87 157 604 86  

Prognose 25. mai for 1. juni: 565 kg TS/daa. 0,90 FEM. 575 NDF.
Prognose 2. juni for 9. juni: 758 kg TS/daa. 0,87 FEM. 601 NDF.
Prognose 8. juni for 16. juni: 943 kg TS/daa. 0,80 FEM. 637 NDF

Prøveuttaket er støtta med midlar frå Rogaland Fylkeskommune.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.