Mentorordninga i landbruket klart for 2021

21.09.2020 (Oppdatert: 21.09.2020)

Mentorordninga i landbruket går ut på at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

Kjell Ivar Bergehagen er mentor for Agnete Fauskerud. Han har 35 års erfaring med sau, og overfører villig kunnskap til neste generasjon saueprodusent. Blant annet har Agnete et ønske om å lære seg holdvurdering.

Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Fra 2020 er ordninga utvidet til hele landet. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. 

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i NLR. 

Hun mener det er godt tilbud til alle som er nye i landbruket og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.

Du få gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det er lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Feten. 

Hun oppfordrer erfarne bønder til å melde seg som mentorer. 

 – Vi trenger dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse, sier Feten. 

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller fersk bonde. 

 > Søk opptak til Mentorordninga i landbruket

 > Meld deg som mentor

 Søknadsfrist er 1. desember 2020. 

 

Vil du bli med eller har spørsmål om ordninga i Rogaland, ta kontakt med Bjørg Karin Dysjaland (tlf. 93840839). 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.