Albrecht jordanalyser anbefales ikke

11.02.2021 (Oppdatert: 11.02.2021)

Over lengre tid har vi stusset over Albrecht jordanalyser, som gir noen underlige svar og sammenhenger som ikke stemmer overens med fagkunnskapen på området. København Universitet har i 2020 gjennomført en litteraturstudie, som viser at det ikke finnes dokumentasjon på at metodikken stemmer.

Albrecht jordanalyser er solgt inn til våre medlemer, ofte fra danske og engelske rådgivere. Denne måten å tolke jordanalyser på er basert på BCSR-konseptet. Dette er kostbare analyser, som ofte må tas relativt tett for å gi et representativt bilde av jorda. 

København Universitet har gjennomgått metoden, og kommet frem til at det ikke finnes forskning som dokumenterer metoden. Seges (vår søsterorganisasjon i Danmark), har derfor gått ut med en anbefaling om ikke å bruke penger på slike analyser. Både på grunn av det manglede faglige grunnlaget, og den svært høye prisen.

Både Seges og vi i NLR Rogaland finner det derimot positivt at det fokuseres mye på jordstruktur og jordliv i forbindelse med disse analysene, og oppfølgingen man ser fra rådgivere som bruker metoden. Vi i NLR Rogaland anbefaler dermed heller ikke bruk av Albrecht jordanalyser, da den er kostbar, og gir svar som ikke stemmer med fagkunnskap på området.

 

Kilder: 

Søren Husted, 2020 Faglig vurdering af Albrecht og Solvita jordanalysernes egnethed til bestemmelse af jordens frugtbarhed

Seges, 2021 Albrecht - baggrund og anvendelse af jordbundsanalyser Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.