Hvordan går overvintringa i enga?

08.02.2021 (Oppdatert: 08.02.2021) Magnus Haugland

Til tross for kald vinter, har de fleste lite å frykte foreløpig, men det er noen typer eng hvor vi forventer en del utgang.

Dukker det opp mye raigras med snerp på fôrbrettet en hard vinter, kan vi vente mye vinterutgang i enga, da det forteller at denne består av mye ett-og toårig raigras.

De flest grasartene tåler mye vinter i januar og ei god stund utover i februar. Vi har tele i jorda, noe som reduserer faren for snømugg, samt snø på toppen som isolerer mot den hardeste frosten. Når vi nå nærmer oss vår, vil det minke på opplagsnæringa, og grasets evne til å tåle kulde gå ned. I tillegg vil sola sette i gang prosesser i graset og jorda som lager problemer om det fortsatt er kaldt.

 

Tradisjonell timoteibasert eng på veldrenert jord klarer det meste, og i vårt klima er det i helt spesielle år med krevende vår som kan gi utfordring. Strandsvingel, rapp og engsvingel tåler også relativt mye.

 

Viktig å være klar over forskjellene på raigras

Mye eng i vårt område er av ulike årsaker dominert av raigras. Timoteien går fort ut hos mange, mens raigraset blir mer og mer dominerende etter mange år med godt stell, milde vintre og gjerne en del reparasjonssåing. I noe eng er det også sådd inn toårig (italiensk) raigras. Enkelte ganger var dette hensikten, andre ganger er ikke bonden klar over at enga er dominert av denne grastypen.

 

Ser man silofôr med aks med snerp, er dette et tegn på ett- eller toårig raigras. Dominerer dette i fôret, kan man forvente at enga etter en slik vinter som dette vil være svært tynn. Det vil da være gode forhold for å prøve seg med å så inn nytt gras direkte i ei slik eng. Vi anbefaler i utgangspunktet da å så inn flerårig (engelsk) raigras, slik at man får etablert ny, god eng.

 

Ny eng med flerårig (engelsk) raigras vil normalt tåle vinteren vi har nå, og foreløpig er det liten grunn til bekymring. Så får vi se utover våren. Kanskje får vi svekket grasmatte og gode forhold for direktesåing i enga. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.