Startskudd for Rogaland Biogassnettverk

09.02.2021 (Oppdatert: 09.02.2021)

Invitasjon til startskudd for Rogaland biogassnettverk fredag 19. februar kl. 12.00–13.30 på Teams

Politikere, næringsutøvere i landbruket, rådgiving, forvaltning, undervisning og andre biogassengasjerte inviteres.

 

Agenda

  • Velkommen. Hilde Uppstad, Rogaland fylkeskommune
  • Startskudd for Rogaland biogassnettverk. Marianne Chesak, fylkesordfører
  • Hvorfor er biogassproduksjon et gode for Rogalandslandbruket?
    Status for situasjonen i landbruket, og hvordan biogassproduksjonen kan bidra til å løse utfordringene med spredeareal. Geir Skadberg, landbruksdirektør Statsforvalteren
  • Rogaland biogassnettverk. Helga Hellesø, prosjektleder Rogaland biogassnettverk
  • Presentasjon av regionale biogassinitiativ:

Årdal Bio. Olaf Vestersjø
Bioenergi Finnøy. Kristian Spanne
Biovind (Vindafjord). Rune Furseth
Den Magiske Fabrikken Jæren. Bjørn Malm
Biogass Konsortium, Jæren Biogass og Jæren Biopark. Per Harald Vabø

  • Avslutning – tanker for videre arbeid i nettverket

 

Påmelding her innen tirsdag 16. februar kl. 12.00.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får e-post med innkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

 

 

 

 


Det har vist seg at det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

 

 

Lik oss gjerne på Facebook

 

 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.