Påmeldingsskjema

Foreleser: Hans Gaffke, NLR Øst
Samlet kurstid: 11 timer (Kursdager: 10. november, 1. desember, 8. desember og 15. desember)

1. kursdag

Onsdag 10. november kl 11:00 - 14:00, enkel bevertning.

Sted: Felleskjøpet Rigetjønn, Kristiansand

Valg av dyrkingsopplegg

 • Etablering av markedshage
 • Plassering, leplanting
 • Kort om jord, jordliv og gjødsling (mikro og makronæring)
 • Vekstskifte, fangvekster, grønngjødsling

Informasjon fra Innovasjon Norge v/ Lilly Berland, Innovasjon Norge, ca. 20 minutter

2. kurskveld

Onsdag 1. desember kl. 18:00 - kl. 21:00

Sted: Teams møte

Markedshage - arbeid gjennom sesongen, Hans Gaffke

 • Oppal, våronn, ugras, insekter, innhøsting, lagring
 • Redskaper tilpasset småskala grønnsaksdyrking

3. Kurskveld

Onsdag 8. desember kl 18:00 - 20:30

Sted: Teamsmøte

Kulturer

 • Små kulturer på friland: Salat, sukkerert, spinat, mainepe, bønner, agurk mm.
 • Småskala tomat i uoppvarmet tunnel
 • Småskala agurk i uoppvarmet tunnel

4. kurskveld

Onsdag 15. desember kl. 18:00 - kl. 20:30

Sted: Teamsmøte

Planlegging, økonomi, Hans Gaffke

 • Foretaksplanlegging
 • Dyrkingsplanlegging (innføring i regnearkopplegg)
 • Effektivisering etter LEAN prinsipper


Kursavgift: 700,- pr deltaker (øvrige familiedeltakere + kr 150,-)

Arrangør: NLR Agder

Spørsmål rettes til: Astrid 91763115 eller astrid.gissinger@nlr.no