• Aktuelt i eng, beite og gjenlegg, v/ Tor Harald Staddeland
  • Sprøyteteknikk i korn og gras. Lavavdriftsdyser på åkersprøyter – regelverk, erfaringer og praktisk demonstrasjon, v/ Karstein Henriksen.
  • Status i kornåkrene. Vann, gjødsel og plantevern, v/ Sigbjørn Leidal

Enkel servering.

Vel møtt!