Vær og avling rundt 17. mai

Nå er prognoseprøvtakinga starta opp i Agder. Vi tar prøver ved kysten i Lyngdal og ved Landvik, og etter hvert antagelig neste uke starter prøvetakinga opp i innlandet på 2-300 moh.

Per 19.05. hadde Lyngdal 334 døgngrader og Landvik hadde 345. Det skiller ca en dag mellom øst og vest. Med en gjennomsnittstemperatur på normalen for denne årstida framover vil det kunne bli normal slått om ca 14 dager. Samtidig er forskjellene i nedbør betydelige. Landvik har per 19.5. fått 9 mm nedbør i mai, mens Lyngdal har fått 52. Det er mao betydelig tørkkeproblematikk i aust, mens i vest er det de fleste steder kommet ganske godt med regn. Området midt i Agder har også fått relativt lite regn. Det meldes en mer usikker temperatur med noe regn utover i neste uke. I aust ser det ut til å komme noe regn, men det kommer seint i forhold til å få store avlinger på graset. Ved kysten er graset forbi buskingsstadiet, og tørken har mange steder hemmet buskinga. Regn nå vil kunne gi noe bedring av lengdeveksten. I vest ser det mer lovende ut.

Om noen har igjen delgjødsling vil det fortsatt være aktuelt for innlandet der en har minst 3 uker igjen til forventa slått, og der det ser ut til å komme nevneverdig nedbør.

Toårig raigras er nå slåtteklart ved kysten, og kan høstes når det blir tørkeforhold.

Gjødselprisene

Prisen på nitrogengjødsel er nå gått ned ca 3000,- per tonn. Det er aktuelt å bruke enten Opti NS eller CAN 27/Opti KAS uten svovel der den finnes. Fullgjødsla får ventelig ny pris i juni, og det er da håp om prisnedgang på også denne. Vi vil følge prisene nøye framover. I statens tilbud i jordbruksforhandlingene ble de økte gjødselkostnadene kompensert på areal og husdyr, så riktig gjødselbruk vil derfor være det viktigste tiltaket for å spare grovfôrkostnader i tida som kommer.