Økologisk produksjon på Agder

Grovforbasert kjøtt og melk er det viktigste produksjonene på Agder.

Det er pr 31.12.2021 103 primærprodusenter med økologisk produksjon på Agder. Til sammen drives snaut 12200 daa økologisk. Mesteparten er økologisk eng og beite. Ca 250 daa med åker og hagebruksvekster.

Det har vert en nedgang på økologisk melk siste årene, mens det har vert økning på ammeku og sau. Totalt var det 81 økologiske melkekuer, 225 ammekuer og 372 andre storfe pr 31/12 2021. Sau er den mest tallrike produksjonen med drøyt 4100 økologiske sau og lam. Det var også 186 økologiske geiter.

Lurer du på om økologisk produksjon kan være noe for deg?

NLR Agder har tilbud om økologisk førsteråd. Det er et gratis og uforpliktende besøk der du får en gjennomgang av regler og tilskudd for økologisk produksjon. Dette vil kunne hjelpe deg med å finne ut om det ligger til rette for økologisk produksjon på din gård.

Er du interessert eller har spørsmål Kontakt : georg.smedsland@nlr.no 92098651

Vi har også gode pakker for økologisk rådgiving. Dette gjelder for produsenter med økologisk produksjon eller er i ferd med å legge om til økologisk produksjon. Der kan en få inntil 10 timer rådgiving med en pris på 450 kr/time første året. Påfølgende år kan en få inntil 5 timer i året med rabatterte timespriser. Du velger selv hvilke tema du bruker rådgivinga til. Det kan være fra dyrkningsråd, drenering til økonomisk rådgiving.

Ønsker du økologisk rådgivingsavtale? Kontakt: georg.smedsland@nlr.no 92098651