Ved utgangen av 2021 var det 103 gårdsbruk med økologisk produksjon på Agder.

Til sammen drives snaut 12.200 dekar økologisk. Mesteparten er økologisk eng og beite. Ca 250 daa med åker og hagebruksvekster. Det utgjør 4,4 % av jordbruksarealet i Agder. Det har de siste årene vært en nedgang på økologisk melk, mens det har vært økning på ammeku og sau. Totalt var det 81 økologiske melkekuer, 225 ammekuer og 372 andre storfe per 31/12 2021. Sau er den mest tallrike produksjonen med drøyt 4100 økologiske sau og lam. Det var også 186 økologiske geiter.

Lurer du på om økologisk produksjon kan være noe for deg?

NLR Agder har tilbud om økologisk førsteråd (ØFR). Det er et gratis og uforpliktende besøk der du får en gjennomgang av regler og tilskudd for økologisk produksjon. Dette vil kunne hjelpe deg med å finne ut om det ligger til rette for økologisk produksjon på din gård.

Vi har også gode pakker for økologisk rådgiving. Dette gjelder for produsenter med økologisk produksjon eller er i ferd med å legge om til økologisk produksjon. Der kan en få inntil 10 timer rådgiving med en pris på 450 kr/time første året. Påfølgende år kan en få inntil fem timer i året med rabatterte timespriser. Du velger selv hvilke tema du bruker rådgivinga til. Det kan være fra dyrkningsråd, drenering til økonomisk rådgiving.

Ønsker du økologisk rådgivingsavtale? Kontakt: georg.smedsland@nlr.no 92098651