Målet med programmet, fylt av totalt 26 foredrag, er å kombinere tidlaus kunnskap med aktuelle vinklingar. Møtet er fordelt på dagane tysdag 1., torsdag 3., måndag 7. og onsdag 9. februar.

Meld deg på!

– No som økonomien i landbruket blir stadig meir pressa, er det viktigare enn nokon gong å gjere dei rette vala, og gjere ting på rett måte. Verdien av å fylle på med kunnskap går opp i takt med prisauken på innsatsmiddela, seier Sanna Krüger Persson, rådgivar i NLR Trøndelag og leiar for programkomiteen.

Bilde Sanna
Sanna Krüger Persson, leiar for programkomiteen

Fleksibelt digitalt møte over fire dagar

Håpet var å kunne gjennomføre eit fysisk møte, slik NLR gjorde med stor suksess i februar 2020. Uvissa med koronaen har gjort møtet digitalt, på godt og gale.

– Vi mistar den sosiale biten, men har den fordelen at du kan sitte kor som helst for å høyre på foredraga, med null i reisekostnad, reklamerer Lars Gunnar Flatvad. Han er rådgivar i NLR-regionen Landbruk Nordvest.

– Vi har fordelt programmet på fire dagar, for å redusere risikoen for digital møteoverdose. Dessutan køyrer vi same programmet ein gong på dagtid og ein gong på kveldstid, slik at du kan ha ein sjanse til å få dette med deg uansett arbeidssituasjon.

Møtestart alle dagar er klokka 10:00 og 19:00. Møta varer mellom to timar og to timar og 40 minutt, inkludert ein liten beinstrekk undervegs.

Rekruttering er svært viktig, så difor har NLR sterkt rabatterte prisar til skuleelevar, studentar og skuleklassar.

Program

Same program blir køyrt ein gong på dagtid og ein gong på kveldstid.

10:00 19:00 Velkommen, info om møtet
10:05 19:05 Husdyrgjødsel: Verdi og variasjoner
Jørn Brønstad, NLR Trøndelag
10:20 19:20 NIR-sensor i husdyrgjødsel - erfaringer og muligheter
Even Kristian Mangerud, Felleskjøpet Agri
10:30 19:30 Enkel teknikk for mer nøyaktig husdyrgjødsling
Kyrre Vasstveit, Agromiljø
10:40 19:40 Hvorfor bruker jeg gjødselseparator?
Hans Ulberg, bonde
10:50 19:50 Erfaringer med gjødselseparator
Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet
11:05 20:05 Spørsmål
11:20 20:20 Beinstrekk
11:30 20:30 Presis mineralgjødsling lønner seg
Jan Karsten Henriksen, NLR Agder
11:45 20:45 Hvordan takle økte gjødselkostnader - rent praktisk?
12:00 21:00 Gjødsling og økonomi - hvor mye klarer vi at dra ned på gjødslingen uten å miste avling?
12:20 21:20 Spørsmål
12:35 21:35 Møte slutt

Same program blir køyrt ein gong på dagtid og ein gong på kveldstid.

10:00 19:00 Velkommen, info om møtet
10:05 19:05 De beste tipsene etter 20 års forsøk med redusert jordarbeiding
Lars Kjuus, NLR Øst
10:25 19:25 Direktesåing - JordNord-prosjektet
Else Villadsen, NLR Øst
10:40 19:40 Redusert jordarbeiding i praksis
Knut Erik Hersleth, bonde
10:55 19:55 Spørsmål
11:10 20:10 Beinstrekk
11:20 20:20 Praktisk innsåing av fangvekster
Erland Lundeby, bonde
11:35 20:35 Hvordan får vi til karboninnlagring i jord
Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
11:50 20:50 Norsøkprosjektet ''Karbon til bondens beste''
Sissel Hansen, Norsøk
12:05 21:05 Spørsmål
12:20 21:20 Møte slutt

Meld deg på!

Teknikkmotet 2021 2
Årets utgåve av NLR Teknikkmøtet blir digitalt. Dermed er det lettare å delta kor som helst, enten det er frå godstolen eller brøytetraktoren med Peltoren på øyret. Her eit bilete frå NLR Teknikkmøtet 2020. (Foto: Siri Josefine Mo)