– For grovfôret som skal brukes på dyr til oppfôring er målet 0,90 FEm eller bedre, sier Gjermund Gjerlaug-Kjendlie.

Han er ammekuprodusent i Furnes i Innlandet og er én av deltakerne i Grovfôrkampen 2023. NLR-rådgiver er Stein Jørgensen.

Grovfôr og korn

Gjermund Gjerlaug-Kjendlie driver i overkant 500 dekar, hvor cirka en halvpart er leid. Han dyrker grovfôr til ammekubesetningen på 280 dekar, mens resten av arealet brukes til korndyrking.

– I tillegg driver jeg med leiekjøring på grashøsting og innenfor bygg og anlegg, forteller han.

Besetningen består av krysning mellom Hereford og Simmental. Han praktiserer konsentrert kalving på våren og fôrer foreløpig opp alle kalver sjøl.

– Dyra beiter i utmark som hører gården til, sier Gjerlaug-Kjendlie.

Tempo i høstinga

Alt grovfôret høstes i rundballer, hvor målet er et relativt høgt tørrstoffinnhold.

– For fire år siden gikk vi over til å breispre graset ved slått. Det har vi sett god effekt av ved at vi har fått et grovfôr med høgere tørrstoffprosent, sier Gjerlaug-Kjendlie.

Som entreprenør har Gjermund Gjerlaug-Kjendlie investert i slåtteutstyr med god kapasitet. Tre slåmaskiner med tre meters arbeidsbredde hver montert bak på en Valtra som kan kjøres begge veger, slår store arealer når vær- og føre tillater det.

20230608 082024

Kvalitet er viktig

Grovfôr til oppfôring av okser til slakt må holde god kvalitet, og Gjermund Gjerlaug-Kjendlie er bevisst på hva han jakter.

– For grovfôret til oppfôring av okser er ønsket 0,90 FEm per kilo tørrstoff eller bedre. Til kua har jeg et langt mer avslappet forhold til energikonsentrasjon, sier han.

Med stort krav til kvalitet, følger også et behov for hyppig engfornying. Gjermund Gjerlaug-Kjendlie fornyer enga hvert tredje år. Her velger han i stor grad tradisjonell jordarbeiding med kjemisk brekking i forkant.

– Jeg bruker tradisjonelle timoteibaserte såfrøblandinger, ofte Spire surfôr normal, sier han.

210 A0367
Gjermund Gjerlaug-Kjendlie (t.v.) er ammekuprodusent i Furnes i Innlandet og deltaker i Grovfôrkampen 2023. Med seg på laget har han Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet. Foto: Morten Livenengen

Grovfôrkampen 2023

Hvem produserer mest og best grovfôr i 2023?