En svært tørr mai måned i store deler av Østlandet, har skapt bekymring. Mange har fortsatt 2018 friskt i minne.

Ingen krise

– Vårkornet står jamt over veldig fint. Vi ser dog noe ujamn spiring, særlig over tørre leirkuler, som helt klart er uheldig. Det er ikke krise foreløpig. Avlingsoppbygginga i kornet kan bli redusert om kornet ikke har god nok tilgang på vann og næring i buskinga, men mange steder er det fortsatt god jordråme. Imidlertid trenger vi helt klart nedbør av betydning innen rimelig nær framtid for at potensialet ikke skal reduseres, sier Ingvild Evju, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Viken.

Og innen nær framtid definerer hun som ei uke til fjorten dager fra nå.

Skjermbilde 2023 06 06 kl 14 17 24

Tørt for høstkornet

Rådgiveren kan fortelle at mesteparten av de høstsådde vekstene i Vestfold ble tatt opp etter dårlig overvintring.

– De åkrene som står igjen kjenner nok mer på tørken enn vårkornet foreløpig, sier Evju.

Med store planter som forbruker mye vann, høy temperatur og vind beskriver hun behovet for nedbør som stort, og at en del åkre taper seg om dagen.

– Potensialet i høstkornåkrene er bremset. Selvsagt er det variasjon i hvor mye råme som er igjen i bakken, men det er her snakk om store planter som trenger mye vann, sier Evju.

Fortsatt stor tro på vårkornet

Derimot er rådgiveren ikke pessimistisk for vårkornets del. Her er det foreløpig små planter som forbruker vesentlig mindre vann.

– Vi kan se forskjell på etableringsmetode og hvordan jordråmen er ivaretatt i våronna under slike forhold som vi har nå. Det har vært en fordel å jordarbeide minst mulig, og så relativt raskt etter jordarbeiding. Majoriteten av vårkornåkrene står bra, men vi ser antydning til at noen åkre lysner, sier Evju.

Av tiltak framover, er anbefalingene fra rådgiveren å holde en forsiktig fot på bremsepedalen.

– Det er ikke år du skal maksimere alle innsatsfaktorer, i alle fall ikke på nåværende tidspunkt. Vår anbefaling er å gjødsle deg opp til 10 kilo nitrogen per dekar enten i NS-gjødsel eller Fullgjødsel, og videre se an ytterligere gjødsling utover i sesongen. Selv om gjødsla ikke er så lett å løse opp under tørre forhold, har vi tru på at næringa blir tilgjengelig for plantene i løpet av ei ukes tid, sier hun.

Kalksalpeter løser seg lettere under tørre forhold, og skal bli raskere tilgjengelig. Rådgiveren anbefaler likevel ikke umiddelbart å gå over til denne.

– Vi klarte ikke å måle høyere nitrogenopptak der det var gjødsla med kalksalpeter i høsthvete under tørre forhold i fjor, sammenlikna med Opti-NS. Ser vi på dagens situasjon trenger vi uansett nedbør for at åkrene skal utvikle seg bra, sier Evju.

– Vent med vekstregulering

Mange lurer på videre tiltak i åkeren, blant annet når det kommer til ugrasbekjempelse. Rådgiveren anbefaler å bekjempe dersom du ser ugras i åkeren.

– Det er utfordring med ujamn oppspiring av både korn og ugras. Har ikke ugraset spirt, bør ugrassprøyting avvente, men det er sjeldent aktuelt å droppe det. Noen steder kan det bli aktuelt med bekjemping i to omganger, sier Evju.

Når det kommer til vekstregulering, er anbefalingene klare. Er det Mirakel vårhvete på åkeren, bør det brukes en liten dose sammen med ugrasbekjemping om åkeren ikke er tørkestressa. For andre arter og sorter er rådene å holde igjen.

– Vi har midler som effektivt kan hjelpe oss å styrke strå, som kan brukes senere i vekstsesongen. Dermed kjøper vi oss tid til å se an, sier rådgiveren.

Følgefeil

Uheldigvis observerer rådgiveren en del korncystenematode og rotgallenematode i sitt område.

– Skadene blir forsterket under tørre forhold og plantene i utgangspunktet ikke er topp kondisjonerte. Derfor ser vi nok tydeligere spor etter disse skadegjørerne nå, sier Ingvild Evju.

Resized 20230606 132458