I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt svarer 34 prosent av de spurte bøndene at bekymring og depresjon har tiltatt de siste par årene. Bare fire prosent svarer at denne typen plager er redusert.

Det er Landbruk24.no som omtalte saken først.

– Dette er tall som bekymrer oss, sier Linn Thorud, fagleder HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Søk hjelp

Thoruds klare oppfordring til bønder som opplever stor bekymring og depresjon, er å ikke vente med å søke hjelp.

– Du er ikke alene om å ha det vanskelig. Det er aboslutt ingen skam å be om hjelp, og det kan være avgjørende for flere enn deg sjøl at du faktisk gjør nettopp det – ber om hjelp, supplerer hun.

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår.

NLR-rådgiveren trekker i trådene

– Når en bonde tar kontakt, er det flere ting NLR-rådgiveren kan hjelpe med, forklarer Thorud.

Hun forteller videre at ingen henvendelser er like, og at hvert tilfelle behandles spesielt. For mange kan det være nok at NLR-rådgiveren tar grep for praktisk hjelp, slik som å kontakte Landbrukstjenester for å skaffe hjelp til fjøset, ringe regnskapsføreren, ha en dialog med Mattilsynet, snakke med landbrukskontoret og lignende.

– NLR-rådgiveren kan rett og slett trekke i noen tråder som kan gjøre det enklere for deg å komme tilbake til ønsket situasjon, sier Thorud.

NLR gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS-avtale.

Finn din HMS-rådgiver

Nyttig med nettverk

NLR Innlandet har over en periode hatt fokus på bondens psykiske helse, og i den forbindelse et prosjekt gående. Dette prosjektet skal initiere oppstart av Bondens nettverk i kommunene i Innlandet.

– Bondens nettverk er en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde. Nettverket består av ulike aktører som har tilknytning til landbruket, sier Linn Thorud.

Videre kan hun fortelle at en del bønder har både familie, arbeidshjelp og et godt nettverk rundt seg som kan bidra i en vanskelig situasjon, men andre har få å støtte seg til når det er vanskelig. Uansett hvor stort eller lite nettverk en bonde har, så kan det være god hjelp at det er et apparat med profesjonelle fagfolk som kan hjelpe bonden i en vanskelig situasjon.