Teksten er utsendt fra RIR Næring.

Det som skulle bli en høst med innsamling av landbruksplast har nå blitt til vinter uten at noe har skjedd. Kranen er plass, men det er tilpassing til bil som har vært utfordrende. Tilgangen til nødvendige deler har vært utfordrede spesielt på grunn av korona og knappheten på elektroniske komponenter til nødvendige sensorer. Vi har nå kommet nesten i mål med dette, og starter derfor planleggingen av ruter til innhenting. Tiden er nok for knapp frem til jul, så vi ser derfor nå mot nyåret og planlegger oppstart av ruter uke 3. Har du behov er det fint om du melder tilbake til oss.

Vi vil tilby innsamling av landbruksplast etter Grønt Punkt sine retningslinjer. Det vil si at vi kun vil ta med landbruksplast som er en del av returordningen. Informasjon om dette vil du finne her: Landbruk - Grønt Punkt Norge

Nå i første runde vil vi konsentrere oss om folie fra rundballer, men vil ved samme innsamling kunne ta med f.eks. PP-sekk, nett eller kjernerør så lenge dette er pakket på en slik måte at det ikke blander seg med folieplasten. Ta kontakt om du er usikker. Retningslinjer for innsamling finner du her: RIR Næring AS - Retningslinjer for landbruksplast

Ønsker du henting nå er det fint om du tar kontakt med oss enten ved å fylle ut elektronisk skjema på RIR's hjemmeside, eller nytter dette skjemaet som du sender utfylt på epost til post@rirnæring.no (alternativt pr. brev til Årøsetervegen 56, 6422 Molde). Vennligst oppgi ca. mengde plast.

Plasten er gratis å levere, du vil kun måtte betale en henteavgift som dekker håndtering og transport inn til mottaksanlegget i Molde. Miljøavgiften som allerede er betalt på landbruksplasten dekker videre håndtering og videre transport til anlegg for plastgjenvinning.

Vi beklager at dette har tatt lengre tid enn forventet, men ser frem til et godt samarbeid.

- RIR næring