Kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere:

Thomas Gleng, mobil 91195501, e-post gleng@live.no

Øyvind Arnesen, mobil 90133671, e-post pukstad@hotmail.com

Vi jobber med å få på plass avtaler med samarbeidspartnere nord for Oslo.