Utviklingstrinn gras
KodeStadiumBeskrivelse
1BladBare blad og forlenget bladslire
2StengelstrekningMinst ett synlig kneledd på minst 50 % av skuddene
(synlig vil si når du bretter vekk blad – leddknuten
kjennes 1- 2 cm over bakken)
3Begynnende skytingEn del av akset er synlig på minst 10 % av skuddene
4SkytingHalve akset er synlig over flaggbladet på minst 50 % av skuddene
5Full skytingEn del av det aksbærende strået er synlig mellom
flaggbladet og strået på minst 50 % av skuddene