Klimaendringene er en stor samfunnsutfordring som krever samarbeid på nye måter. Mange så filmen med oss på premieren 15 juni, nå er den tilgjengelig med norsk tekst.

  • Energiselskapet Zeeuwind i Nederland er opptatt av energikretsløpet og samarbeid med lokalsamfunnet. Selskapet bestemte seg for å gi økonomisk støtte til lokale bønder som tar i bruk karbonbindingsteknikker, rundt vindmølleparken Krammer.
  • I Belgia har kommunen Berneem undertegnet en avtale om å bli klimanøytrale. For å kompensere for kommunens utslipp betaler kommunen bøndene, som leier kommunal jord, for å praktisere karbonbindingsteknikker.
  • Bionext, den nederlandske organisasjonen for økologiske landbruk, har et mål om å gjøre messen BioBeurs klimanøytral. Dette fører til bla nedgang i avfall fra messen, endring i oppvarming av lokalene og samarbeid med lokale bønder om å binde karbon i jorda.

Fra Norge presenteres Virgenes andelsgård, som selger økologiske produkter til andelseiere og via lokale salgskanaler. Bonden Tore Jardar Virgenes informerer om karbonbindingspraksis, jordhelse og biomangfold i sin markedsføring, som gjør at han kan ta en høyere pris for produktene og leve som fulltidsbonde på en relativt liten gård.


Carbon Farming prosjektet jobber med flere forretningsmodeller, som vil bli presentert i en sluttrapport første kvartal 2022.

Nlr 64453040815