Midt mellom Larvik og Kongsberg ligger Virgenes gård.

Her driver Tore Jardar og familien en idyllisk andelsgård langs Numedalslågen. Virgenes gård er et eksempel på en forretningsmodell på gårdsnivå hvor det foregår karbonlandbruk i praksis. De har gjort mange grep på gården for å gjøre jorda bedre rustet for både flom og tørke. For nettopp flom har Virgenes gård kjent på kroppen i flere generasjoner og det er årsaken til å virkelig ville gjøre endringer på gården.

– Faren min sa at hvert åttende år kommer det en stor flom. Men nå kommer den hvert tredje eller fjerde år. Det er rett og slett ikke gøy å måtte flytte 300 griser, så ikke de skal havne i elva. Jorda havner i elva og vi opplevde et stadig tøffere klima og virkelig ville gjøre endringer på gården, sier Tore Jardar.

Interreg Carbon Farming

Hva er egentlig karbonlandbruk?

Karbonlandbruk kan gjøres gjennom små justeringer på gården eller endring av hele driften. Å ta i bruk teknikker for karbonfangst i jorda gir mange fordeler, som at jorda blir mer porøs og mer motstandsdyktig mot skader fra både vann og tørke.

– Carbon Farming handler rett og slett om at vi skal ta vare på jorda vår. For oss handler det om å ha en jord som er klar både når det er mye regn, men også når deter tørke, sier Tore Jardar.

Han blir entusiastisk når han snakker om at vi er en i fase hvor klima er i endring.

– Kan vi forebygge og samtidig sørge for at CO2 i atmosfæren havner ned i jorda, under føttene våre, som en del av kretsløpet – da gjør vi noe som er både økonomisk og økologisk smart, sier Tore Jardar.

Karbonlandbruk som klimatiltak

Karbonlagring i landbruksjord anses som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge.

– Jeg personlig synes jo det er gøy å kunne være med på løsningen, sier Tore Jardar entusiastisk.

Han forklarer videre at fordi vi i mange år har frigjort karbon fra åkrene fører det til mindre næring igjen i jorda. Kan vi få karbon tilbake i jorda, som ellers ville endt opp som CO2 i atmosfæren og forårsaket klimaendring, er det et viktig klimatiltak.

Karbonlandbruk i praksis

På Virgenes har de jobbet med karbonlandbruk på flere plan, men noe av det viktigste har vært å fikse pakkeskadene i jorda etter mange år med tunge maskiner og jobbing i dårlig vær. Det første resultatet de så i prosjektet var at de store vanndammene på jordene ble borte. Jorda dreneres bedre og holder bedre på næringa. For å lykkes med karbonlandbruk er beiteteknikken helt avgjørende for hvor mye karbon vi kan lagre i jorda. På Virgenes etterstreber de at dyra skal høste en tredjedel på beitet, trampe ned en tredjedel og den siste tredjedelen skal stå igjen. Det gjør at vi kan holde liv i mikrobene i jorda og samtidig frigjøres næringsstoffene i jorda enklere. Tore Jardar blir igjen engasjert når han forteller;

– Vi bruker dyra til noe mer enn bare mat, de er et viktig redskap i økosystemet vårt. Etter at kuene har beita, kommer hønene inn på beitet. Det første hønene gjør er at de rett og slett går løs på kurukene, som er fulle av proteinkilder. Deretter fungerer hønene rett og slett som møkkasprederen, forklarer Tore Jardar mens han graver i kuruka for å vise.

Andelshagen Virgenes gard
Virgnes gård er en andelsgård

De gode historiene

På Virgenes Gård driver de både andelslandbruk samt direkte salg fra gården via REKO-ringer. For å lykkes med dette har Tore Jardar erfart at de gode historiene er viktig, derfor jobber de mye med formidling og historiefortelling rettet mot sluttbruker.

Virgenes gard gardsbutikk
Virgenes har eget gårdsutsalg

Lønnsomhet

For de fleste gårdbrukere er ofte økonomi og lønnsomhet et avgjørende spørsmål for å gjøre endringer eller ikke. Tore Jardar beskriver kretsløpet som en slags sparebank i jorda. Men det er viktig å huske på at vi kan ikke bare ta ut av banken, vi må også sette noe inn for at det skal bli naturlig vekst.

– Alle bønder vil ta vare på jorda si. Men i forhold til lønnsomhet handler det mye om å spre risiko og det er det jo ofte god økonomi i, sier Tore Jardar.

Han forklarer at karbonlandbruk er god økonomi når vi gjør det på en skikkelig måte, spesielt i disse dager hvor
vi er avhengig av kunstgjødsel og vi ser at det blir dyrt.

– Spiller man på lag med naturen får man mer ut av innsatsen man legger ned, avslutter Tore Jardar klokt.