NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2681

Ferietid

Ferieliste sommaren 2021
NLR Rogaland
Slangespreiing

Skal husdyrgjødsla ut nå, eller vente?

Vi har nå fine forhold for slått, men ikke for utkjøring av husdyrgjødsel. NLR Rogaland anbefaler likevel å få ut husdyrgjødsla, til tross for at det varsles bedre forhold senere.
Mais sproyting

Maisvarmesum i Rogaland

Det er store forskjeller i varmesum på de ulike klimastasjonene i vårt område. Varmesum på mais beregnes på en annen måte enn på gras.
NLR Rogaland
Prognose 21

Utviklinga i graset - prognosehausting 2021

19. mai starta vi opp uttak av prognoseprøvar føre slåtten. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet.
NLR Rogaland
Slatt Foto Magnus Haugland

Markvandring i mai

Graset gror og me inviterer deg ut i enga! Me har sett opp markvandringar rundt om i fylket med ulike tema innan grovfôrproduksjonen.
NLR Rogaland
1 2 3