Slangespreiing

Skal husdyrgjødsla ut nå, eller vente?

Vi har nå fine forhold for slått, men ikke for utkjøring av husdyrgjødsel. NLR Rogaland anbefaler likevel å få ut husdyrgjødsla, til tross for at det varsles bedre forhold senere.
Mais sproyting

Maisvarmesum i Rogaland

Det er store forskjeller i varmesum på de ulike klimastasjonene i vårt område. Varmesum på mais beregnes på en annen måte enn på gras.
NLR Rogaland
Prognose 21

Utviklinga i graset - prognosehausting 2021

19. mai starta vi opp uttak av prognoseprøvar føre slåtten. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet.
NLR Rogaland
Slatt Foto Magnus Haugland

Markvandring i mai

Graset gror og me inviterer deg ut i enga! Me har sett opp markvandringar rundt om i fylket med ulike tema innan grovfôrproduksjonen.
NLR Rogaland
Digetale fagmter 2021

Fagmøte grovfôr kvar torsdagskveld

Kvar torsdag ut mars kan du få med deg gratis fagmøte/webinar om grovfôr og fôrdyrking! Få fagleg påfyll frå rådgivarar i NLR Rogaland!
Vipereir 30 04 20 Foto Bjorg Karin Dysjaland

Nå kjem vipa!

Redd vipereira med å legga vipedisk over i gjødselkøyringa.
NLR Rogaland
Oppspadd jordklump Foto Magnus Haugland

Albrecht jordanalyser anbefales ikke

København Universitet har i 2020 gjennomført en litteraturstudie, som viser at det ikke finnes dokumentasjon på at metodikken stemmer.
NLR Rogaland
Toarig raigras Foto Magnus Haugland

Hvordan går overvintringa i enga?

Til tross for kald vinter, har de fleste lite å frykte foreløpig, men det er noen typer eng hvor vi forventer en del utgang.
NLR Rogaland
Klimastasjon Etne Foto Lars Kjetil Flesland

Været i 2020

Vi har sett på klimatala som dei tre lokale klimastasjonane til NIBIO har registrert.
NLR Rogaland
1 ... 5 6 7