Klimastasjon Etne Foto Lars Kjetil Flesland

Været i 2020

Vi har sett på klimatala som dei tre lokale klimastasjonane til NIBIO har registrert.
NLR Rogaland
1 ... 5 6 7