Klimarådgiving på gården er en mulighet for å se drifta under ett, og finne forbedringspotensialet over hele produksjonen. For å kunne gjøre dette bruker vi klimakalkulatoren som et verktøy for å finne ut hvor vi skal lete etter forbedringspotensialet.

I melkeproduksjon, der vi har mest erfaring, er det en rådgiver fra NLR og en rådgiver fra TINE (gjelder også for Q-produsenter) som arbeider sammen med bonden for å finne ut hvor tiltakene skal settes inn. I andre produksjoner er det NLR som tar plantedelen og en rådgiver fra ditt respektive slakteri som tar dyredelen.

I alle produksjoner bruker vi klimakalkulatoren som et verktøy for å finne ut hvor i produksjonen vi skal lete etter forbedringspotensialet. Deretter går vi inn i tallene bak: gjødslingsplan, jordsmonnskart, husdyrkontrollen, meierileveranse mm. På gårdsbesøket går vi gjennom hele drifta sammen med bonden og diskuterer hvor det vil være fornuftig å sette inn tiltak. De aller fleste tiltak vil være tiltak som vil gi en økonomisk gevinst og et agronomisk løft i drifta. Etter endt klimarådgiving vil du sitte igjen med et handlingsplan som fokusere på tiltak for tilpasning til et endret klima og tiltak for å redusere klimautslippet på din gård.

Erfaring til nå tilsier at de fleste har en del å hente når det kommer til avlingsregistrering for å balansere gjødslinga enda bedre. I fjøset er det å redusere svinn en vil få mest igjen for, det kan være kalvehelse, god tilvekst, kalvings intervall, riktig fôrsammensetning mm.

Er du interessert i å få klimarådgiving på garden kan du melde deg på tjenestesida for klima (lenke under), eller ta kontakt med Randi Hodnefjell, tlf. 92642868.

Jeg er interessert i klimarådgiving!