Vi sammenligner klimastasjonene på Særheim, Hjelmeland og Etne fra og med 15.mai. I skrivende stund er maisvarmesummen henholdsvis 230, 261 og 310 døgngrader.

Maisvarmesum mai 2021
Maisvarmesum første uka i juni (2021)

Maisen liker det tørt og varmt. Hos oss er det slik at de områdene som har høye sommertemperaturer også har mye nedbør. Det er i år lagt ut forsøksfelt på Randaberg, Skjold og Etne, så vi er spente på å kunne sammenligne områder med ulikt lokalklima.