Ved eit høgare havnivå, vil større deler av den dyrka jorda i Europa verte utsett for saltvatn i kortare eller lengre periodar. NMBU og NLR Rogaland m. fleir har sammarbeida om å utvikle innovative landbruksmetodar for å fremme ressurseffektivitet, bevare og beskytte miljøet i Nordsjøregionen.

NLR Rogaland er med på ein del av prosjektet der me gjennomfører feltforsøk med fokus på saltvannstoleranse for utvalgte vekstar. Prosjektet skal forsøke å kartlegge effektane av dette, både i direkte avlingsnivå men òg korleis tilsetting av saltvatn påvirker jordstrukturen og om dette forsterker effekten av jordpakking.

Saltvatn naerland odd ingebret paulsen

Det vert avsluttningsseminar for prosjektet torsdag 24. mars i møterommet til NLR Rogaland på Særheim (Postvegen 211). Ope for alle interesserte!

Program for dagen:

Kaffe og wienerbrød

13:00 Velkommen ved Arne Vagle, NLR-Rogaland

13.10. Presentasjon av baseline studie om saltvannsinntrenging langs norskekysten.

Susanne Eich-Greatorex og Anne M Asselin, NMBU

13.20 Grasforsøk. Ole Arnfinn Røysland, NLR (orientering om drift av forsøkene), Susanne Eich-Greatorex (pakking) Åsgeir Almås, (jord og planter)

NMBU

14.00 Potetforsøk, Åsgeir Almås + Potteforsøk Susanne Eich-Greatorex NMBU

14:30 Kake og kaffe

15.00 Presisjonskalking. Arne Vagle

15.10 Mikroorganismene i jord + Litt om vegen videre. Åsgeir Almås, NMBU

15:30 Avrunding av møtet. Arne Vagle, NLR-Rogaland