I lys av galopperande gjødselprisar har det aldri vore viktigare å plassera gjødsla på rett plass på jordet. Kva hjelp kan me då få av moderne presisjonsutstyr? Dette var tema på markvandring i Sandeid med teknikk- og maskinrådgivar Atle Lende i samarbeid med grovfôrrådgivararane på Haugalandet.

Me la ut testbakker for å måla kor jamn tildelinga var og på fordeling mot kanten av jordet. Kanten er som kjent den lengste skåra, og kantareal kan ofte utgjer 30-40% av totalarealet.

Dette la opp til gode diskusjonar på metodar ved både for det gamle utstyret ein allereie har og kva ein eventuelt kan vinna med nyare presisjonsteknologi. Enkeltmålingar gir ingen fasit, men diskusjonen fekk fram at me har både fleire vegar til Rom og gjerne fleire trappetrinn, alt etter kor nært du treng koma.

IMG 20220426 201315
Test: Kor jamn er tildelinga, og korleis er fordelinga på kanten av jordet?
IMG 20220426 203347
Test: Kor jamn er tildelinga, og korleis er fordelinga på kanten av jordet?
IMG 20220426 200427
Test: Kor jamn er tildelinga, og korleis er fordelinga på kanten av jordet?
IMG 20220426 200132
Test: Kor jamn er tildelinga, og korleis er fordelinga på kanten av jordet?
IMG 20220426 185000
Test: Kor jamn er tildelinga, og korleis er fordelinga på kanten av jordet?