− Mentorordninga i landbruket er en flott måte å få flere kontakter, komme inn i et fagmiljø og lære noe nytt. Om noen ferske bønder går og tenker på om det kan passe for dem, vil jeg si at det ikke er noe å lure på engang, sier Bård Lauritzen i Rakkestad. Han er første års korn- og kalkunbonde og deltar i Mentorordninga i landbruket 2022. Jan Erik Brotnow fra Ullensaker er mentor i kornproduksjonen.

Mentorordning bard lauritzen foto kristin bergo

Mentorordninga gir en liten økonomisk kompensasjon til mentor via jordbruksavtalen og paret forplikter seg gjennom en skriftlig avtale før de setter i gang.

− Siden mentor får en økonomisk kompensasjon, føler jeg ikke at jeg stjeler timene hans, og terskelen for å ringe blir litt lavere. Samtidig har jeg fått god kontakt med Jan Erik Brotnow og håper og tror at vi vil fortsette å holde kontakten, også etter at mentortida er ferdig, sier Bård.

Kan du ha nytte av mentor enten som ny produsent eller at du har startet ny produksjon? Mentorordninga omfatter både tradisjonelle og nye driftsformer i landbruket og gjelder alle uavhengig av medlemskap i NLR. Søknadsfrist er 1. desember. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nlr.no/mentor