Vi inviterer til åpent fagmøte om gjødselregelverk og spredeareal «Vurderinger fra Rogaland til arbeidet med nytt gjødselregelverk»1. desember kl. 19.30 på Undheim Samfunnshus.

Arbeidet med gjødselregelverket har pågått mange år. Faggrunnlaget fra Rogaland trengte oppdatering, og det ble tatt et initiativ i mai 2021. En del av arbeidet har vært å utarbeide et oppdatert faggrunnlag fra Rogaland. Rapporten fra arbeidet er nå klar.

Harald Volden, NMBU, legger fram resultatene fra rapporten «Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland» i lag med resten av gruppa (se under).

Vi legger opp til god tid til spørsmål og diskusjon.

Vi håper at så mange som mulig møter, da dette arbeidet angår hele landbruksnæringa i Rogaland.

Det blir servering.