Tid og stad. Ver merksam på endra klokkeslett i Sandnes og Randaberg

Karmøy 7. juni kl. 10:00 hjå Anne-Tove og Edvar Kalstø, Søre Ådlandsv. 17.

Sveio 7. juni kl. 14:00 hjå Sveio andelslandbruk, Arne Valen, Vågavegen 124.

Randaberg 8. juni kl. 10.00 (ikkje 12:30 som først annonsert) hjå Solbakken Andelsgard, Bodil Raustein, Raustein 15.

Sandnes 8. juni kl. 12.30 (ikkje 10:00 som først annonsert) hjå Sandnes andelslandbruk, Torill Østraat, Vatneliveien. 33.

Program

Vi legg opp til dialog med erfaringsutvekslingar kring ugraskamp og dyrkingsteknikk ute i grønsakskulturane.

Thomas Holz har lang erfaring som rådgivar i økologisk grønsaksproduksjon i Norge og Tyskland. Til dagleg jobbar han som rådgivar i NLR Øst, og har elles oppdrag i heile landet. Thomas har praktisk tilnærming til stoffet, kjenner økologiregelverket godt og leverer nyttig dyrkingskunnskap for både nybegynnarar og erfarne dyrkarar.

Pris

Medlemmer i NLR gratis. Ikkje medlemmer i NLR kr 200,-.

Alle interesserte produsentar er vel møtt. Du kan vera med ein eller fleire stader.