NLR Rogaland deltek i uttesting av klimavarsel som går 2-4 veker fram i tid. Prosjektet «Climate Futures» vart starta opp i oktober 2020, og skal gå over 8 år. Mange av landbrukets organisasjonar er med, deriblant NLR. Stemmer desse varsla, kan dei bli viktige når arbeidet på garden skal planleggast. Eit døme: Dersom varselet viser store nedbørsmengder frå 1 veka i juni, kan det væra hensiktsmessig å være ferdig med slåtten til då, sjølv om det er ei veke tidlegare enn planlagt.

Vi som er med i utprøvinga får kvar veke tilsendt eit justert klimavarsel for dei neste 4 vekene. Kvar månad vert det gjennomført erfaringsmøte , - kor godt traff ein med førre månads klimavarsel?

Varselet for april stemde godt

For vår del start prosjektet sist i mars. Det første varselet vi fekk gjaldt april viste svært kaldt første veka i april (2-3 grader under normal temperatur), normal temperatur veke 2, 1-3 grader over normal temperatur i veke 3 og 0-1 grader over normal temperatur siste veka i april. Når det gjaldt nedbør, viste prognosane lite nedbør i heile perioden.

Klima sol april kopi

Forskjell på vanlege værvarsel og klimavarsel.

Tabell 1. Samanlikning av varsel og målte temperaturar for målestasjonen i Etne.

Temperatur, oC4.-11. april11.-18. april18.-25. april25. april-2. mai

Prognose 4. april

4-10 gader under normal0-1 grad over normal1-3 grader over normal0-1 grad over normal
Prognose 19. april1-3 grader over normalSom normal
Prognose 26. april0-1 grad under normal
Middel 2009-20216,66,88,57,7

April 2022

3,26,49,86,5


Tabell 2. Samanlikning av varsel og målt nedbør for målestasjonen i Etne.

Nedbør, mm4.-11 april11.-18. april18.-25. april25. april -2. mai.
Prognose 4. april10-30% under normalNormalNormal0-10% under normal
Prognose 19. april10-30% under normal10-30% under normal
Prognose 26. april10-30% under normal
Middel 2009-202131,431,027,630,4
April 202222,26,20,00,5

Vår vurdering er at prognosen vi fekk alt først i april viste godt kva tendensane været i april vart. Og det er sjølvsagt meir nøyaktig for været ei veke fram i tid, enn for 4 veker fram i tid.


Kva med mai?

Mai er ein særs viktig vær-månad for oss bønder. Dyra skal ut på beite og i slutten av månaden startar slåtten. Utgangen av april var særs tørr, og dei første dagane av mai var i tillegg kalde. Prognosen vi har mottatt tyder på at mai vert heller kjøleg, -og middels nedbørsrik. Siste del av mai 2021 var varm. Kan me tru at slåtten dette året vil starte nokre dagar seinare i år, samanlikna med 2021?

Tabell 3. Prognose for mai månad, Etne.

Etne2.-9. mai9.-16. mai16.-23. mai23.-30. mai30. mai-6. juni6.-12 juni
Prognose 26. aprilNedbør: 0-10% over normal.

Temp.: 1-3 grader under normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: Som normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: 0-1 grad over normal

Prognose 3. maiNedbør: 0-10% over normal

Temp.: 0-1 grad under normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: 0-1 grad over normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: Normal

Nedbør: Normal

Temp: Normal

Prognose 9. maiNedbør 30-60% over normal

Temperatur 0-1 grad under normal

Nedbør: 0-1% under normal

Temp: 1-3 grader over normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp: Normal

Nedbør: 0-10% over normal.

Temp: Normal.

Nedbør: 0-10% over normal.

Temp: Normal.

Prognose 16. maiNedbør: 10-30% under normal
Temp: 1-3 grader over normal
Nedbør: Normal

Temp: 0-1 grad under normal

Nedbør: Normal

Temp: 0-1 grad under normal

Nedbør: Normal

Temp: Nomal

Middel nedbør, mm

2000-2021

19,0

23,3

30,3

28,3

22,421,9

Nedbør 2022

11,970,43,1

42,7

Middel temp., oC. 2000-2021

9,3

10,310,811,813,113,0
Middel temp. 20227,69,812,6

11,2

DeTabell 4. Prognose for mai månad, Særheim.

Særheim2.-9. mai9.-16. mai16.-23. mai23.-30. mai
Prognose 26. april

Nedbør: Normal

Temp.: 1-3 grader under normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: Normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp.: Normal

Prognose 3. maiNedbør: Normal

Temp.: 0-1 grad under normal

Nedbør: Normal

Temp.: 1-3 grader over normal

Nedbør: Normal

Temp: Normal

Nedbør: Normal

Temp: Normal

Prognose 9. mai.Nedbør: 30-60% over normal

Temp: 0-1 grad under normal

Nedbør: 10-30% under normal

Temp: 3-6 grader over normal

Nedbør: 0-10% over normal

Temp: Normal

Nedbør: Normal

Temp: Normal

Prognose 16. maiNedbør: 10-30% under normal

Temp: 1-3 grader over normal

Nedbør: Normal

Temp: 0-1 gad under normal

Middel nedbør, mm.

2000-2021

9,6

14,3

11,5

14,6

Nedbør 2022

21,327,6

6,3

26,6
Middel temp, oC

2000-2021

8,7

9,4

10,0

10,8
Tempr. 20227,19,111,910,0Prognose Juni

Dei første klimavarsla for juni månad viser kaldare vær enn normalt. Juni startar tørr, med meir normale nedbørsmengder seinare i månaden.

Rogaland. Haugalandet30. mai -6 juni6.-13. juni13.-20. juni19-26. juni26. juni - 3. juli
Prognose 9. mai

Nedbør: 0-10% over normal.

Temp: Normal.

Prognose 16. mai

Nedbør: Normal

Temp: 0-1 grad under normal

Nedbør: Normal

Temp: Normal

Prognose 23. maiNedbør: 10-30 mm under normal

Temp: 1-3 grader under normal

Nedbør: Normal

Temp: 1-3 grader under normal

Nedbør: Normal

Temp: 0-1 grad under normal

Etne, 2022Temp: 12,0

Nedbør: 19,5

Temp: 15,1

Nedbør: 15,7

Temp: 12,9

Nedbør: 44,8

Temp: 16,3

Nedbør: 29,3

Etne, middel 2000-2021Temp: 13,2

Nedbør: 26,2

Temp: 13,7
Nedbør: 29,3

Temp: 13,6

Nedbør: 30,2

Temp: 14,7

Nedbør: 30,7

Temp: 14,4

Nedbør: 24,7

Særheim 2022
Særheim, middel 2000-2021Temp: 12,4

Nedbør: 7,1

Temp: 12,6

Nedbør: 13,5

Temp: 12,3

Nedbør: 13,1

Temp: 12,6

Nedbør: 12,0

Temp: 14,3

Nedbør: 13,0