Prøvane blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. Ein enkel og rask analysemetode som vert brukt til det meste av fôrprøvar. I tillegg vert det gjennomført plantetelling og høgdemålingar ute i enga.

Me har avslutta årets prøveuttak.


Under føljer resultata frå årets prognosehaustingar:


Bjerkreim (Ivar Eldor Espeland), timoteidominert eng - 60 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
n/a23. mai

1,02

250550912,07
n/a30.mai

0,98

2085231292,60
n/a7.juni0,901606071102,94
Bjerkreim (Torbjørn Espeland), timoteidominert eng- 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS

n/a

23. mai

1,02

2295321042,24
n/a

30.mai

1,00

2025251412,54
n/a7.juni0,901375971352,97
Klepp (Martin Anda), raigraseng

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS

399

23. mai

1,01

1814971752,19240
47531.mai0,971274992232,46

390

7.juni: Arealet er slått


Klepp (Martin Anda), timoteidominert eng

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
39923. mai

0,89**

192620**632,22

380

475

31.mai

0,95174

564

1222,48530
5607.juni0,861436301063,04

** Uventa resultat - feil i prøve?


Klepp, (Helge Sele), raigraseng

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS

317

16. mai

1,02*

1,75

110

399

23. mai

0,961805081391,99200
47531. mai0,86**115486215340

*estimert i Grovfôrmodellen ** Uventa resultat - feil i prøve?

7.juni: Arealet er slåttEtne (Lars Kjetil Flesland), timoteidominert eng

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS

403

22. mai

1,03

2105141612,45327
492

30.mai

0,941735531292,58531

7.juni: Arealet er slått

Grashogdemalar Foto Ingrid Mogedal


Utviklinga i varmesum

Utviklinga i varmesum (graddagar) er ein god indikator på kor langt utviklinga i graset er kommen. Me brukar basistemperatur på 0 grader, og på lenka under kan ein sjå kva status er på ulike dei målestasjonane i området.