Her hentar vi inn varmesumar frå Meteorologisk institutt kvar måndag. Denne samanliknar vi med fjorårets varmesum. Ved å sjå på ein vêrstasjon nær deg, så samanlikne med fjorårets utvikling (t.d. fjorårets fôranalyse på garden) ved fjorårets varmesum. Relater dette så til korleis varmesummen er for dette året ser ut til å bli.

Klikk på stad under for å sjå korleis det er nær deg.

Her har me oppsummert varmesum frå 1.apil på dei ulike stasjonane (pr 29.mai):

Varmesum pr. 6.juni 2021 Varmesum pr. 6.juni 2022
Etne 565 581
Vats 539 552
Karmøy 552 567
Sauda 604 588
Hjelmeland 525 578
Våland 564 591
Sola 564 581
Særheim 517 543
Eik 511 527