NLR Rogaland hadde sitt årsmøte den 22. mars 2023 på Kronen Gaard i Sandnes. 31 oppmøtte i tallet, hvorav 24 hadde stemmerett - 18 som utsendinger og seks fra styret.

Det ble en gjennomgang av et svært aktivt år i NLR Rogaland, med vekst og utvikling av både omsetning og fagområder. Styreleder Arnstein Røyneberg gjennomgikk året som har gått, og nesteleder i styret, Alf Egil Vaula tok årsmøtet med gjennom regnskap for 2022 og budsjett for 2023. I begge deler av gjennomgangen var det mange godord om NLR Rogaland og våre dyktige rådgivere, men også noen spørsmål og konstruktiv kritikk i god rogalandsk ånd.

Styret innstilte til sammenslåing

Den viktigste saken på programmet var selvsagt styrets innstilling til sammenslåing med NLR SA. Det har pågått et intenst arbeid med både å utrede en mer samordnet regionmodell og det å bygge et nytt samlet og nasjonalt NLR, med tilhørende sammenslåingsavtale årsmøtet nå måtte ta stilling til. Arnstein gjennomgikk prosessen sett fra NLR Rogalands ståsted og forklarte bakgrunnen for deltakelse i begge prosjekter, men også hvorfor NLR Rogaland etter hvert trakk seg ut av arbeidet med ny regionmodell til fordel for å gå inn for et samlet NLR i én organisasjon. Deretter gjennomgikk direktør i NLR, Bjarne Holm prosessen frem mot en plan for én organisasjon. Gjennomgangen var grundig og spørsmålene mange. Spesielt rundt fagkontingent ble prosjektet bedt om å tenke nytt. Forslaget om kontingent basert på vekstvilkår og soner ble sterkt kritisert, men mange detaljer skal fremdeles utarbeides, korrigeres og planlegges.

Enstemmig vedtatt

Etter gjennomgang fra styreleder i NLR Rogaland og direktør i NLR, ble innstilling til sammenslåing enstemmig vedtatt. Det gir sju NLR-enheter med ja til sammenslåing, mens én enhet (NLR Innlandet) valgte å ikke fremlegge sammenslåingsavtalen til årsmøtet. Det gjenstår nå to enheter (NLR Østafjells og NLR Trøndelag) som skal ha sine årsmøter etter påske. Årsmøtet i NLR holdes 20. april på Gardermoen, og der skal sammenslåingsavtalen opp til behandling og stemmes over.