Grupperåd Sau skal bidra til at ein får utvida nettverket og utveksla erfaringar og problemstillingar med andre sauebønder og rådgjevarar. Det blir lagt opp til seks kveldssamlingar gjennom året med oppstart i august/september og avslutting i juni. På samlingane vil me ta opp tema som er aktuelle for tidsperioden me er inne i. Det er eit ønske om at besetninga er med i sauekontrollen.

Påmeldingsfristen er ute for 2023-24.

Har du spørsmål, kontakt Målfrid Grødem Njærheim.

Pris