Timoteien begynner å skyte i disse dager mange steder i fylket. For å vurdere hvor langt graset er kommet, er vår erfaring at det enkleste er å se på timoteistrå, selv om man stort sett dyrker raigras. Da får man en enklere vurdering av utviklingstrinn, men må huske på at raigraset beholder kvaliteten litt lenger enn timoteien nå til 1.slått.

Timotei begynnende skyting

Veksten i enga er stor under forholdene vi har nå. Kvalitetsnedgangen har vært moderat, men går stadig fortere. Etter skyting går kvaliteten raskere ned enn tidligere. I tillegg får vi høyere temperaturer, noe som reduserer fordøyeligheten raskt. Tøkrestress kommer i tillegg enkelte steder, og dette forsterker kvalitetsnedgangen.

Vi har hatt kalde netter, og lilla farge i graset helt frem til nå – noe som forteller at graset reagerer på kulden. Til helga ser det ut til at vi får høye temperaturer over 25 grader flere steder i fylket.

Det betyr at vi forventer et raskt fall i kvaliteten fra helga og fremover.

Oppsummert:

  • Skal du ha kvalitetfôr til høytytende dyr bør graset høstes før helga (unntaket er seine/høgtliggende områder)
  • Trenger du mest mulig 1.slått (målt i fôrenheter), og aksepterer å bruke mer kraftfôr, vil det være lønnsomt å vente til tidlig i neste uke med slåtten.
  • Trenger du størst mulig volum målt i tørrstoff kan du vente enda litt lenger
  • Gras som skal stå igjen til reint strukturfôr bør trolig stå 3 uker til….
Enkel graf over kvalitetsutvikling i timotei
Kvalitetsutviklingen i timotei. Etter skyting faller kvaliteten raskt. Det blir ekstra forsterket i år dersom værvarselet stemmer, og vi får høye temperaturer og tørkestress. Raigras faller ikke like fort i kvalitet som timotei, men også her venter vi en rask kvalitetsnedgang fra kommende helg. (Kilde: Surfôrboka, M.Mo)
Rett haustetidspunkt for meg page 0001

Vi følger utviklingen i graset

Vi tar ut prøver og ser på utviklingen i graset hver uke. Nå er noen av felta slått, men fortsatt høster vi flere felt. Status både på de felta som er slått og de som står igjen er at kvaliteten har holdt seg godt, avlingen ser god ut og at begynnende skyting kjem nå tidlig eller i midten av uka. Unntaket er feltet på 200 m.o.h. der vi forventer at dette inntreff til helga eller begynnelsen av neste uke.

Resultat og prognoser frå Grovfôrmodellen finn du her:

Grashogdemalar Foto Ingrid Mogedal