Velkommen på Saue- og beitekveld!

Møt opp der det passar:

Program begge stader:

  • Beitevandring med aktuelle tema.
  • Resultat frå forsøket «salt i beite»

v/B. Harstad, NLR Rogaland

  • Aktuelt før slaktesesongen

v/T. Oftedal, Nortura

  • Servering av grillmat

v/ Nortura

Logo NLR og NSG

I Bjerkreim

onsdag 16. august kl. 19.00

hjå Lars Søyland, Odland i Bjerkreim

(frammøte i tunet, Odlandsvegen 121)

Arr: Bjerkreim Sau og Geit og NLR Rogaland

På Figgjo

tysdag 22. august kl. 19.00

hjå Trond Kåre Hetland,

Flassamyrvegen 240, Figgjo

Arr. Sandnes Sau og Geit og NLR Rogaland


Ta gjerne med stol, og kle deg etter veret!

Alle velkomne til ein fagleg og sosial kveld!