• Er det utgang av ulike grassorter?
  • Vi tar en titt i enga og ser på overvintringen og tetthet av gras i enga.
  • Hvilke tiltak som kan gjøres for å få økt grasavling.
  • Andre aktuelle tema.


Kl. 10.00 hos Nils Olav Storrø, Budalsveien 821, Budalen

Kl. 13.00 hos Winsnes Gård, Rørosveien 2183 , Singsås

Fra NLR Trøndelag kommer rådgiver Svanhild Bakke.


Markvandringene arrangeres i samarbeid med Bondelaga i Midtre Gauldal og TINE Produsentlag i Midtre Gauldal.