Vedtekter

NLR Rogaland sine vedtekter vart førre gong revidert ved årsmøtet 20. mars 2018. Du kan laste dei ned ved å trykke her (pfd).

Årsmeldingar

Årsmeldingane for dei siste åra kan du finna her, både for åra NLR Rogaland har vore ein samla organisasjon som i dag og frå det siste året dei fire einingane var kvar for seg.

Årsmeldingar for NLR Rogaland

Frå og med 2017, det første året etter fusjonen av dei fire einingane i Rogaland.

Årsmeldingar 2016