NLR Rogaland styrker sitt tilbud til grovfôrprodusenter i regionen, og søker ledere og rådgivere til flere av våre kontorer:

Fagleder grovfôr

Teamleder grovfôr

Grovfôrrådgivere

NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2581

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er et rådgivingsselskap innenfor landbruket og landbruksrelatert næringsliv i Rogaland, med totalt 30 ansatte fordelt på fire avdelingskontor.

I tillegg til rådgiving har vi ulike typer utviklingsprosjekter, forsøksprosjekter og et utstrakt informasjonsarbeid. Vårt arbeid er uavhengig, og kunnskapsutviklingen er tilpasset lokale forhold innenfor en rekke fagområder som ulike plantekulturer, i tillegg til fôring av storfe, byggteknikk og HMS. Vi er bindeleddet mellom forskning og bonde.

Vi har en sterk posisjon i markedet og skal være bondens naturlige samarbeidspartner innen landbruksrådgivning.