Medlemskap

Å vera medlem i NLR Rogaland gjer deg ei rekke fordelar, som:

  • Inkludert telefonrådgjeving
  • Kurs og tenester til medlemsprisar
  • Fagnytt - faglege oppdateringar på e-post for kvar kultur du er medlem med
  • Full tilgang til fagstoff på våre nettsider
  • Invitasjon til faglege møter og arrangement
  • Bidra til lokal kunnskapsutvikling gjennom praktiske forsøk og prosjekt, dermed får du tilgang til oppdatert informasjon og oppdaterte rådgjevarar!
  • Gratistime for nye medlem

Bli medlem!

Timepris

Vår timepris for medlem som betalar fagkontigent er kr 675.

Timepris for ikkje-medlem er kr 1 350.

Tenester utan fagkontigent: presisjon/teknikk-rådgiving og formidlingstenester, timepris kr 850.

Veksthusrådgiving: timepris kr 780

Byggrådgiving: timepris kr. 900


Tenester +100 % til ikkje-medlem. Kurs har og ein høgare pris for ikkje-medlem.

Kontingent

Medlemskontingenten i NLR Rogaland består av serviceavgift + fagkontingent.

Serviceavgift (grunnkontingent) er kr 1200 for alle medlemmer, uavhengig av fagområde.

Fagkontingent avheng av fagområde og areal.

Maks kontingent for fagkontingent grovfôr, korn, potet, grønsaker og bær: kr 8 000.

Fråtrekk på kontingent for medlemmer i overdragande einingar i ein overgangsfase, jf. avtale.

Fagkontingent veksthus kjem i tillegg til andre fagkontingentar.

Samdrifter

Samdrifter som betaler serviceavgift, får berre tilsendt eit eksemplar av medlemsskriv og årsmelding

Generasjonsmedlem

Når yngre krefter har tatt over garden og medlemsskapet, kan du framleis få tilsendt fagnytt på e-post og årsmeldinga for kr 300 (minste fagkontigent).