Medlemskap

Å vera medlem i NLR Rogaland gjer deg ei rekke fordelar, som:

  • Inkludert telefonrådgjeving
  • Kurs og tenester til medlemsprisar
  • Fagnytt - faglege oppdateringar på e-post for kvar kultur du er medlem med
  • Full tilgang til fagstoff på våre nettsider
  • Invitasjon til faglege møter og arrangement
  • Bidra til lokal kunnskapsutvikling gjennom praktiske forsøk og prosjekt, dermed får du tilgang til oppdatert informasjon og oppdaterte rådgjevarar!
  • Gratistime for nye medlem

Bli medlem!

Timepris

Vår timepris for medlem som betalar fagkontigent er kr 725.

Timepris for ikkje-medlem er kr 1450.

Tenester utan fagkontigent (bygnings- og presisjon/teknikk-rådgiving og formidlingstenester) har timepris kr 910.

Veksthusrådgiving har timepris kr 890.

Oppdrag, inne/ute, vert belasta med minimum én time, deretter for kvar ½ time.
Ved gardsbesøk til medlemmer fakturerer ein frå ein møter fram på garden, fakturerer ikkje reisetid.

Kontingent

Medlemskontingenten i NLR Rogaland består av serviceavgift + fagkontingent.

Serviceavgift (grunnkontingent) er kr 1260 for alle medlemmer, uavhengig av fagområde.

Fagkontingent avheng av fagområde og areal.

Maks kontingent for fagkontingent grovfôr, korn, potet, grønsaker er kr 8 500.

Fagkontingent veksthus og bær kjem i tillegg til andre fagkontingentar.

Samdrifter

Samdrifter som betaler serviceavgift, får tilsendt eit eksemplar av årsmelding

Generasjonsmedlem

Når yngre krefter har tatt over garden og medlemsskapet, kan du framleis få tilsendt fagnytt på e-post og årsmeldinga for kr 300 (minste fagkontigent).