Styret

(Oppdatert: 01.06.2017)

NLR Rogaland er en medlemsorganisasjon. Styret blir valgd av medlemma våre under vårt årsmøte.

Etter årsmøtet 21. mars 2017 ble styret for NLR Rogaland valg:

 

Fra venstre:

Bjørn Bekkevold, Bjerkreim

Petter Flesjå (nestleiar), Finnøy

Olav Bjarte Nese (Styreleiar), Klepp

Asbjørn Alendal, Vindafjord

Ola Hauge, Suldal

Sigbjørn Eikje, Tysvær

Ikkje tilstades: Magnus Haugland (tilsette representant)